Van de voorzitter…

Vandaag, 3 juni 2019, is een heuglijke dag. Fanfarecorps Excelsior bestaat officieel 100 jaar, een mijlpaal voor Putten!

In de afgelopen 100 jaar heeft Excelsior altijd een belangrijke maatschappelijke rol vervuld binnen de Puttense gemeenschap. De berichten en foto’s, die de afgelopen maanden op onze jubileumwebsite zijn geplaatst, geven daar al een mooi beeld van. Als vereniging zijn we blij dat we de afgelopen jaren de stijgende lijn qua ledenaantal en muzikaliteit weer hebben gevonden en gaat het weer de goede kant op met Excelsior. Door de jaren heen is het ledenaantal steeds met ups en downs verlopen waarbij het voortbestaan van de vereniging aan een zijden draad heeft gehangen.  Het laatste kritieke moment was in 2014 toen de vereniging nog maar uit zo’n 12 muzikanten bestond. Een Bijzondere Ledenvergadering moest eraan te pas komen waarin moest worden besloten: stoppen met de vereniging of de schouders eronder. Gelukkig is er voor het laatste gekozen en klom de vereniging, mede door inzet van bestuur en leden, uit het dal. Langs deze weg wil ik mijn mede bestuursleden bestaande uit Eva, Tom, Arianne en Dennis dan ook een groot compliment maken met waar wij nu als vereniging staan.

100 jaar klinkt oubollig maar Excelsior wil mee met de tijd. Zo zijn er de afgelopen jaren meer populaire muziekstukken in het repertoire gekomen, die het voor de jeugdleden aantrekkelijker maken om te spelen. Jeugd is waar we als vereniging de komende jaren op willen gaan inzetten, zonder jeugd is er namelijk geen toekomst en zal de vereniging gaan vergrijzen en uiteindelijk doodbloeden. Om dit te voorkomen zal Excelsior de komende tijd langsgaan bij verschillende basisscholen van Putten om kinderen van de bovenbouw kennis te laten maken met de verschillende blaas- en slaginstrumenten die wij bij de vereniging hebben.

Muziek (maken) is belangrijk voor kinderen. De Stichting Meer Muziek In De Klas zegt hier het volgende over: “Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen – wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Daarom is muziekonderwijs op de basisschool zo belangrijk. Juist muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij. Muziek is overal, het is onderdeel van ons dagelijks leven. In de klas zorgt het voor een positief schoolklimaat, waarin leerlingen zich afstemmen op elkaar.” Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform.

Onlangs rondde onderzoeksbureau Enneüs het onderzoek “Muziek in Putten” af in opdracht van het college van burgemeester en wethouders. De uitkomsten sterken de gemeente om de huidige aanpak van muziekonderwijs op de basisscholen voort te zetten.

Allemaal positieve berichten en we zijn als vereniging blij dat de Gemeente Putten zijn steentje waar mogelijk wil bijdragen. Laten we hopen dat het project aanslaat en we in het nieuwe seizoen weer een aantal nieuwe (jeugd)leden welkom mogen heten binnen onze vereniging, zodat Excelsior klaar is voor de toekomst!

Henk van der Haar, voorzitter fanfarecorps Excelsior Putten

Posted in Nieuws