UPDATE van De Muziektent in Putten

In mei van dit jaar publiceerden wij op de pagina een artikel over muziektenten in Ermelo en Putten. Die van Ermelo stond, en staat, op “Het Weitje”. Onduidelijk was waar deze van Putten had gestaan. Vandaag stond op de Facebookpagina van “Herinner je je Putten?” het antwoord!

DE MUZIEKTENT

De leden van het fanfarecorps ‘Excelsior’ te Putten waren ondernemende muzikanten. In 1920 hadden zij behoefte aan een gelegenheid waarin zij openbare concerten konden geven. Vroeger gebeurde dat op de markt, een terrein rond de dorpspomp bij de Hervormde Kerk, doch dit werd door het bestuur niet meer praktisch genoemd. Men had toen al moeilijkheden met het doorgaande verkeer, dat het voor het publiek niet altijd mogelijk maakte te staan luisteren. Met eigen leden werd in 1920 een muziektent gebouwd aan de Zuiderzeesche Straatweg, de tegenwoordige Harderwijkerstraat. De muziektent stond op de plaats waar nu ‘Stroud’ en het transformatorhuisje zijn gelegen.
Het was toentertijd wel ver uit het dorp vandaan, maar men vond dat op
die manier ook goed gedaan werd tegenover de talloze patiënten van het Eerste Nederlandse Sanatorium voor TBC-bestrijding. Zij konden immers niet naar het dorp.
De muziektent, koepel is een betere naam, werd in 1932 verplaatst naar een
eigen terreintje dat van het bestuur van ‘Het Grijze Huis’ werd verkregen. Dat was schuin tegenover het bekende ANWB-pension, later hotel ‘Huis ten
Bosch’ aan de Bosrand.
In 1934 vond men de koepel te klein geworden om nog langer dienst te kunnen doen. Dit omdat het fanfarecorps ‘Excelsior’, ooit eerder onofficieel gesticht in juli 1897, was gegroeid van nauwelijks tien leden tot iets meer dan het dubbele.
Architect Bakker maakte gratis het ontwerp. Enkele timmerlieden waren wel bereid als lid wat gratis te werken. Maar dat vond men tocht niets, het zou te lang duren. Dus werd besloten de bouw van de muziektent aan te besteden. Het werk werd aan de laagst inschrijvers opgedragen. De heren G. Meiling en S. Bakker namen het bouwen aan voor de som van slechts fl. 614,=. Hoewel slechts,…..het was voor die dagen natuurlijk een heel bedrag. De kas kon dat niet opbrengen en de penningmeester keek zeer bedenkelijk. Goede raad was duur.

De Muziektent in Putten
Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior