Samenwerking Oranjevereniging en Excelsior Putten

Binnenkort is het weer Koningsdag en dat er al een jarenlange samenwerking is tussen de Oranjevereniging Putten en Excelsior blijkt uit onderstaand krantenartikel uit het Ermelo’s Nieuwsblad van 03-07-1953. Dat de Oranjevereniging Putten ook zware tijden heeft gekend blijkt uit een krantenartikel uit het Veluws Nieuwsblad van 07-12-1961. Het ledenaantal betrof toen slechts 217 op 12.000 inwoners. Voor het jaar 1962 wil de vereniging dan ook zoveel mogelijk verenigingen benaderen, waaronder Excelsior, voor de festiviteiten rondom het 25-jarig huwelijk van toenmalig Koningin Juliana en Prins Bernhard.

Hieronder nog twee krantenberichten over de feestprogramma’s van het huwelijk tussen Prinses Beatrix en Claus von Amsberg op 10 maart 1966 en Koninginnedag op 30 april 1966. Aan beide evenementen verleenden drumband K.M.D. en fanfarecorps Excelsior hun medewerking.

Ook dit jaar is Excelsior weer van de partij op Koningsdag tijdens de aubade en de traditionele optocht.

Aubade op Koninginnedag in de jaren ’80

De samenwerking ging echter niet altijd van een leien dakje…..gezien een artikel uit het Ermelo’s Nieuwsblad van 16-10-1953. Uiteindelijk is alles gelukkig weer goed gekomen. 🙂

Ermelo’s Nieuwsblad 16-10-1953
Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior