Hotel “Excelsior” Putten

Tijdens het speuren op het internet naar documentatie over Excelsior stuitten wij op onderstaand artikel over de verkoop van het Hotel “Excelsior” te Putten. Volgens het artikel zou het hebben gelegen aan de Rijksstraatweg te Putten.

Wie weet waar dit Hotel precies heeft gestaan en of het pand nog steeds bestaat?

Overveluwsch Weekblad Harderwijker Courant 24-10-1903
Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior