Herdenking Oktober Razzia Putten door de jaren heen

Ieder jaar wordt op 2 oktober de razzia van Putten herdacht bij monument “De Vrouw van Putten”. Het monument, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de razzia op 1 en 2 oktober 1944, is op 1 oktober 1949 door Koningin Juliana onthuld. Het monument bestaat uit een herdenkingshof, ontworpen door Prof. Bijhouwer en een zandstenen beeld van Mari Andriessen. Het is een vrouw in klederdracht met een zakdoek in haar hand. Ze kijkt in de richting van de Oude Kerk, van waaruit de mannen werden weggevoerd.

Onthulling van “De Vrouw van Putten” door Koningin Juliana in 1949

Tot de onthulling van dit monument werd er in 1947 al een gedenksteen aan de zuidgevel van de Oude Kerk aangebracht met het opschrift “Van hier werden zij weggevoerd”.

In de archieven komen we voor het eerst een artikel tegen uit De Volkskrant van 28 september 1953 en het Ermelo’s Nieuwsblad van 09 oktober 1953 dat het fanfarecorps Excelsior deelnam aan de herdenking door gewijde muziek te spelen.

Ieder jaar wordt tijdens de herdenking, naast het Wilhelmus, Psalm 84 door Excelsior gespeeld. Reden is dat de opgesloten mannen dit hebben gezongen in de Oude Kerk, voor zij op transport werden gezet naar Amersfoort.

Na een lange en bange nacht werden de mannen afgemarcheerd naar het station. Dominee Holland vroeg toen toestemming aan de Duitsers om nog met de mannen te mogen bidden. Bovendien verzocht hij de mannen psalm 84 : 3 en 4 te zingen. Eerst weifelend en onzeker, later krachtiger, zongen de 659 mannen deze psalm. (bron: Verhaal van Putten)

Aangezien er tijdens de razzia in 1944 ook veel mannen/leden van Excelsior zijn weggevoerd wordt er ieder jubileumjaar, rond de oprichtingsdatum van 3 juni, door het bestuur een bloemstuk gelegd bij het monument, zo gebeurde dit ook in het huidige 100-jarig jubileumjaar.

Door de jaren heen zijn er diverse hoogwaardigheidsbekleders bij de herdenking aanwezig geweest. Zo was in 1994, toen nog Koningin, Beatrix aanwezig en in 2014 premier Rutte. Dit jaar bij de 75e herdenking zal wederom, nu Prinses, Beatrix aanwezig zijn.

Meer informatie over de Razzia van Putten is te vinden op https://www.oktober44.nl/ en https://verhaalvanputten.nl/razzia-putten

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior