De jaren ’70: 1970

We zijn inmiddels aanbeland in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Onderstaand een artikel over de jaarvergadering over het jaar 1969 die in januari 1970 werd gehouden in het Dorpshuis Stroud. Uiteraard had Excelsior een druk programma achter de rug in het jubileumjaar 1969 toen de vereniging haar 50-jarig jubileum vierde. Maar liefst 50 keer trad de vereniging op bij diverse evenementen, wat neerkomt op bijna 1 optreden per week. Opvallend zijn de opmerkingen aan het eind van de vergadering van de toenmalige dirigent W.A.J.C Wakelkamp die zich druk maakte over de subsidie die de vereniging kreeg t.o.v. omringende gemeenten. Deze was in zijn ogen veel te laag; 650 gulden terwijl dit volgens hem voor Excelsior en K.M.D. gezien het ledenaantal wel 3000 gulden mocht zijn. Als laatste merkte hij op dat Excelsior een gezellige en gezonde vereniging is en dat hij hoopt dat dit in 1970 zo zal blijven.

Veluws Nieuwsblad, 29-01-1970
Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior