1956: Fanfarecorps Excelsior op weg naar 1e uniform

Halverwege jaren ’50 van de vorige eeuw heeft Excelsior nog steeds geen compleet uniform. Het enige wat de muzikanten “uniform” dragen tijdens een optreden is een pet. In 1956 wordt er een “bazaarcomité” opgericht die zich ten doel stelt om de muzikanten in uniform te steken. Hiervoor werd onder andere een 3-daagse bazaar gehouden in de Gemeentelijke Eierhal in Putten. (15/16/17 november 1956) De bazaar werd geopend door Jhr. Mr. W.F. Quarles van Ufford, burgemeester van Putten en erevoorzitter van Excelsior. In zijn toespraak geeft hij aan dat het weer crescendo gaat met de vereniging nadat er moeilijkheden zijn geweest. “Nu er nieuwe leden bij zijn gekomen gaat alles weer naar wens. Er is echter nog één ding wat niet is zoals in naburige gemeenten, nl. een muziekkorps gestoken in uniform. Daarvoor wordt nu deze bazaar gehouden. Het gaat hier dus niet om een specifiek doel, doch om een dorpsbelang.” Zaterdag 17 november deed Excelsior ook nog mee aan de intocht van Sinterklaas in Putten in samenwerking met K.M.D. en wandelsportvereniging W.I.O.S. Sinterklaas kwam destijds nog aan per trein op het station van Putten. Per auto reed de Sint naar de Eierhal, waarna om 19:00 uur de bazaar voor de laatste maal werd geopend. De Eierhal is in 1977 afgebroken om plaats te maken voor het huidige gemeentehuis.

Een andere actie voor het uniformfonds kwam van de Puttense Patroonsvereniging. Zij hadden besloten om op hun kosten één muzikant in uniform te steken. “We spreken de wens uit, dat dit een voorbeeld mag zijn voor andere verenigingen om ook op één of andere wijze met iets naar voren te komen.”

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior