1955: Excelsior krabbelt op na dip

Dat de geschiedenis zich steeds herhaalt blijkt wel uit onderstaand krantenartikel uit 1955.

Midden jaren ’50 van de vorige eeuw ging het een tijdje niet goed met Excelsior, getuige onderstaand krantenartikel uit het Ermelo’s Nieuwsblad van 23-06-1955. Op een bijzondere ledenvergadering heeft in de vereniging een sterke reorganisatie plaatsgevonden. Er werd tijdens deze vergadering een nieuw bestuur gekozen en er werd een nieuwe dirigent aangesteld: dhr. J. Kieft uit Nijkerk. Door middel van oprichting van een jeugdkorps, wilde Excelsior de jeugd weer aan zich zien te binden. 15 nieuwe leden hadden zich hiervoor al aangemeld en ook oud-leden keerden terug. Als laatste werd nog een beroep gedaan aan (nieuwe) donateurs omdat Excelsior door de aanwas meer instrumenten nodig had. Het devies luidde: “Geeft U op als donateur van “Excelsior” bij een der bestuursleden. Steunt Uw enige en onmisbare muziekkorps in Putten.”


Ermelo’s Nieuwsblad van 23-06-1955
Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior