100 jaar – Fanfarecorps Excelsior

Hoe het ooit begon…

Vier Puttenaren staken kort na het eind van de Eerste Wereldoorlog de koppen bij elkaar:

H. Kamphuis, H. Bos, E. Polhoud en G. Gijsbertsen vonden dat Putten eens wat aan muziek moest gaan doen. Immers in het begin van de vorige eeuw had Putten een eigen muziekvereniging gehad onder de naam “Excelsior”. Maar omstreeks de Eerste Wereldoorlog verdween dat korps van het toneel en was Putten verstoken van een muzikale noot. Het feit dat de heren Gijsbertsen en Polhoud in hun militaire diensttijd tussen 1914-1918 het een en ander met muziek te maken hadden gehad heeft ongetwijfeld meegespeeld in hun streven een eigen fanfare op te richten. Met de hulp van de heren Kamphuis en Bos slaagden zij erin om 03 juni 1919 als oprichtingsdatum van het (nieuwe) “Excelsior” vast te stellen. Nu, bijna 100 jaar later, viert het korps in 2019 een trots jubileum.

Hieronder de oudste in ons bezit zijnde foto van Excelsior uit 1922 en het oudst aanwezige Jaarverslag van het jaar 1932.


Posted in Beeldmateriaal, Nieuws

100 jaar Fanfarecorps Excelsior Putten

Beste lezer,

Welkom op de jubileumsite van het fanfarecorps Excelsior Putten.

Excelsior bestaat in 2019 honderd jaar, een jubileum om trots op te zijn!

Via deze site zullen wij u een beeld proberen te schetsen van het bijzondere verleden van de vereniging. Dit zullen wij doen d.m.v. foto’s, krantenartikelen, beeldmateriaal etc.

Wij hebben als vereniging al veel in ons bezit maar mocht u thuis nog beeld en/of geluidsmateriaal, hebben, deel deze dan met media@fanfarecorpsexcelsior.nl of neem contact met ons op via het contactformulier. (Meer informatie op onze site www.fanfarecorpsexcelsior.nl)

Uiteraard zullen we dit jaar met diverse muzikale optredens gaan vieren, de aftrap is inmiddels geweest op de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Putten op 3 januari jl.

De diverse activiteiten zullen in de lokale kranten en op social media bekend worden gesteld maar zet u zaterdag 9 maart vast in uw agenda? Op deze datum zullen wij ons als gehele vereniging presenteren op ons Voorjaarsconcert, die zal worden gehouden in het MFC Stroud. Aanvang is 19:30 uur en de toegang is gratis!

Dan nu de site:

Per 3 maanden zal 25 jaar van de vereniging in beeld en materiaal worden weergegeven.

1919-1943

1944-1968

1969-1993

1994-2019

Wij wensen u veel plezier met het bekijken van deze site.

Posted in Nieuws