100 jaar – Fanfarecorps Excelsior

Fanfarecorps Excelsior hervat repetities op dinsdag 3 september 2019

Dinsdag 3 september begint Excelsior weer met de eerste repetitie van het nieuwe seizoen. Excelsior zit nog in het jubileumjaar en heeft nog een aantal mooie optredens in 2019 voor de boeg. Zo is er in oktober nog een dinerconcert (meer info binnenkort in de media) en zal er deelgenomen worden bij verschillende Sint- en Kerstactiviteiten. 2020 zal vooral in het teken staan van “75 jaar Bevrijding”. Naar aanleiding van de, voor de zomervakantie gehouden, open repetitie hebben zich inmiddels 6 nieuwe leerlingen aangemeld. Lijkt het jou / u ook leuk om een muziekinstrument te leren bespelen? Kijk dan op onze site voor meer informatie. (www.fanfarecorpsexcelsior.nl) Ook de drumband staat nog te springen om nieuwe leden. Excelsior repeteert iedere dinsdagavond in MFC Stroud.

Posted in Aankondiging, Nieuws

Routes stertocht 15 juni

Voorafgaand aan de Taptoe op zaterdag 15 juni zullen de 3 gastkorpsen, K&G Leiden, AMIGO Leiden en Jong Advendo Sneek een stertocht gaan lopen. Vanaf 18:50 uur zullen zij vertrekken vanaf MFC Stroud richting de Taptoelocatie bij SDC. Hieronder de twee routes die de korpsen lopen. (2 korpsen lopen dezelfde route) Wilt u alledrie de korpsen voorbij zien komen dan is de Roosendaalseweg de beste plek, deze avond omgedoopt tot de “Taptoestrip”.

Posted in Aankondiging, Nieuws

Zaterdag 15 juni Jubileumtaptoe Putten

Zaterdag 15 juni is het zover: een speciale editie van de Taptoe Putten! Vanwege het 100-jarig jubileum van Excelsior is er groots uitgepakt met de optredende korpsen dit jaar. Wat dacht u van:

  • Show- and Marchingband K&G Leiden
  • Drum- en Showfanfare Jong Advendo
  • Show- and Marchingband AMIGO Leiden
  • Fanfarecorps Excelsior Putten

K&G verzorgt deze Taptoe twee spetterende optredens, namelijk: “Another Night at the Opera” en hun nieuwste showproduct “Rock Show”.

Jong Advendo zal een spetterende show verzorgen samen met haar showgirls.

AMIGO brengt haar nieuwste show op de muziek van de wereldberoemde Britse band COLDPLAY.

Jubilerend Fanfarecorps Excelsior gaat zich dit jaar niet presenteren met een show maar zal wel met de hele vereniging een mooi muzikaal programma brengen. Het jubilerende korps mag deze avond natuurlijk niet op haar eigen feestje ontbreken!

In de finale zal medewerking worden verleend door The Seaforth Highlanders of Holland.

Vooraf zal er vanaf 18:50 uur door de drie gastkorpsen een stertocht worden gelopen vanaf MFC Stroud naar de Taptoe locatie.

Taptoe Putten wordt door Excelsior georganiseerd in samenwerking met de Gemeente Putten.

Aanvang Taptoe is 20:00 uur. Locatie: Hoofdveld SDC Putten. Toegang is GRATIS.

Posted in Aankondiging, Nieuws

Van de voorzitter…

Vandaag, 3 juni 2019, is een heuglijke dag. Fanfarecorps Excelsior bestaat officieel 100 jaar, een mijlpaal voor Putten!

In de afgelopen 100 jaar heeft Excelsior altijd een belangrijke maatschappelijke rol vervuld binnen de Puttense gemeenschap. De berichten en foto’s, die de afgelopen maanden op onze jubileumwebsite zijn geplaatst, geven daar al een mooi beeld van. Als vereniging zijn we blij dat we de afgelopen jaren de stijgende lijn qua ledenaantal en muzikaliteit weer hebben gevonden en gaat het weer de goede kant op met Excelsior. Door de jaren heen is het ledenaantal steeds met ups en downs verlopen waarbij het voortbestaan van de vereniging aan een zijden draad heeft gehangen.  Het laatste kritieke moment was in 2014 toen de vereniging nog maar uit zo’n 12 muzikanten bestond. Een Bijzondere Ledenvergadering moest eraan te pas komen waarin moest worden besloten: stoppen met de vereniging of de schouders eronder. Gelukkig is er voor het laatste gekozen en klom de vereniging, mede door inzet van bestuur en leden, uit het dal. Langs deze weg wil ik mijn mede bestuursleden bestaande uit Eva, Tom, Arianne en Dennis dan ook een groot compliment maken met waar wij nu als vereniging staan.

100 jaar klinkt oubollig maar Excelsior wil mee met de tijd. Zo zijn er de afgelopen jaren meer populaire muziekstukken in het repertoire gekomen, die het voor de jeugdleden aantrekkelijker maken om te spelen. Jeugd is waar we als vereniging de komende jaren op willen gaan inzetten, zonder jeugd is er namelijk geen toekomst en zal de vereniging gaan vergrijzen en uiteindelijk doodbloeden. Om dit te voorkomen zal Excelsior de komende tijd langsgaan bij verschillende basisscholen van Putten om kinderen van de bovenbouw kennis te laten maken met de verschillende blaas- en slaginstrumenten die wij bij de vereniging hebben.

Muziek (maken) is belangrijk voor kinderen. De Stichting Meer Muziek In De Klas zegt hier het volgende over: “Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen – wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Daarom is muziekonderwijs op de basisschool zo belangrijk. Juist muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaar en openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij. Muziek is overal, het is onderdeel van ons dagelijks leven. In de klas zorgt het voor een positief schoolklimaat, waarin leerlingen zich afstemmen op elkaar.” Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform.

Onlangs rondde onderzoeksbureau Enneüs het onderzoek “Muziek in Putten” af in opdracht van het college van burgemeester en wethouders. De uitkomsten sterken de gemeente om de huidige aanpak van muziekonderwijs op de basisscholen voort te zetten.

Allemaal positieve berichten en we zijn als vereniging blij dat de Gemeente Putten zijn steentje waar mogelijk wil bijdragen. Laten we hopen dat het project aanslaat en we in het nieuwe seizoen weer een aantal nieuwe (jeugd)leden welkom mogen heten binnen onze vereniging, zodat Excelsior klaar is voor de toekomst!

Henk van der Haar, voorzitter fanfarecorps Excelsior Putten

Posted in Nieuws

Burgemeester Henk Lambooij: “Gefeliciteerd met dit bijzondere jubileum”

Fanfarecorps Excelsior Putten bestaat 100 jaar, een bijzonder jubileum. Aan mij de eer, om als burgemeester van Putten én erevoorzitter van Excelsior, een bijdrage te leveren aan dit heugelijke feit door hier enkele woorden aan te wijden.

De wereld is de afgelopen eeuw sterk veranderd. Excelsior was er al die tijd bij. De goed verzorgde muzikale begeleiding, onder andere bij de Taptoe Putten en de herdenkingen, is niet meer weg te denken uit Putten. Toch is het 100-jarig jubileum geen vanzelfsprekendheid. Nog niet zolang geleden, in 2014, was het voortbestaan kritiek. Nu, 5 jaar later, ziet de toekomst er gelukkig een stuk rooskleuriger uit. Het ledenaantal stijgt en 19 van de 50 leden zijn leerlingen.

Het doet me deugd dat de Puttense jeugd Excelsior weer weet te vinden. Muziek zorgt namelijk voor gemeenschappelijke doelen en het is uiteraard gezellig om samen te repeteren en te presteren. Muziek verbindt ook generaties, dat blijkt wel uit het gevarieerde ledengezelschap van tieners tot 65+-ers.

Graag wil ik deze gelegenheid benutten om de vele vrijwilligers te bedanken voor hun jarenlange inzet. Zij vormen niet alleen het fundament van de vereniging, maar samen met vele andere vrijwilligers in Putten vormen zij het cement van onze lokale gemeenschap. Een gemeenschap waar mensen naar elkaar luisteren en naar elkaar omzien.

Kortom, Excelsior bloeit en is een van de kroonjuwelen van Putten. Maar dat is niet vanzelf gegaan. Daarom doe ik een beroep op iedereen om zich ook de komende jaren voor het fanfarecorps in te zetten. Uiteraard draagt het gemeentebestuur van Putten haar steentje bij waar mogelijk.

Ik feliciteer alle leden met dit bijzondere jubileum en ik wens de vereniging alle voorspoed toe voor de toekomst.

Henk Lambooij, burgemeester van Putten

Posted in Nieuws

Koninklijke Erepenning voor Fanfarecorps Excelsior

Zaterdag 1 juni 2019 heeft Fanfarecorps Excelsior uit handen van burgemeester en erevoorzitter Lambooij de Koninklijke Erepenning uitgereikt gekregen. Deze Erepenning is toegekend door Zijne Majesteit de Koning wegens het 100-jarig bestaan van de vereniging. Naast de Erepenning ontving Excelsior twee oorkondes van de beschikking.

https://www.koninklijkhuis.nl/onderwerpen/onderscheidingen/koninklijke-erepenning

Posted in NieuwsTagged

Medewerking Avondvierdaagse Ermelo en Putten

Donderdag 6 juni a.s. zal Fanfarecorps Excelsior muzikale medewerking verlenen tijdens de intocht van de Avondvierdaagse in Ermelo. Vrijdag 7 juni is Excelsior aanwezig bij de feestelijke intocht in Putten.

Sinds jaar en dag is Excelsior muzikaal aanwezig tijdens de intocht van de Avondvierdaagse in Putten. De eerste werd georganiseerd door wandelsportvereniging “WIOS” in 1951. Getuige het krantenbericht van 22-06-1951 was de trommelclub van Excelsior hierbij aanwezig. Inmiddels komt de 68e editie eraan en is Excelsior ook dit jaar weer van de partij!

Bijgevoegde foto hebben wij mogen ontvangen van mevrouw Dekker. Zelf loopt zij in de middelste rij als derde van voren gezien. Op de voorste rij, in het midden op de dieptrom, loopt mevrouw Ans Schreuder.

Posted in Aankondiging, Historie, Nieuws

Impressie Mammoetstertocht

Vanmiddag was het dan eindelijk zover! Na maanden van voorbereiding begonnen om 15:00 uur Muziekvereniging Juliana uit Uddel, Muziekvereniging Excelsior uit Harskamp, Muziek & Showkorps Blue Seals uit Zeewolde en het jubilerende Fanfarecorps Excelsior uit Putten aan de Mammoet-stertocht door de straten van Putten. Alle 4 de korpsen eindigden hun rondgang in het centrum van Putten bij de dorpspomp. Hier werden gezamenlijk nog wat nummers gespeeld en afgesloten met het Wilhelmus. Tenslotte marcheerden de 4 verenigingen als 1 korps terug naar Stroud op de mars “Jubilissimo”.

Excelsior Putten wil Juliana uit Uddel, Excelsior uit Harskamp en Blue Seals uit Zeewolde bedanken voor de medewerking aan dit geslaagde evenement!

Marcherend terug op “Jubilissimo”
Posted in NieuwsTagged

Muzikale begeleiding op 4 & 5 mei 2019

Tijdens de Nationale Dodenherdenking op zaterdag 4 mei, bij het monument op de Oude Algemene Begraafplaats aan de Engweg, heeft fanfarecorps Excelsior de muzikale begeleiding verzorgd. Excelsior speelde vooraf aan de herdenking twee nummers van een koraal. Na de twee minuten stilte speelde Tom Jansen het Taptoe-signaal. Nadat de kransen en bloemstukken waren gelegd werden twee nummers van het Wilhelmus gespeeld. Na de officiële herdenking speelde Excelsior nog de stukken “Remembrance Day” en “Hymn to the Fallen”.

Op zondag 5 mei, Bevrijdingsdag, heeft Excelsior met 7 muzikanten om 08:00 uur de lopers met het Bevrijdingsvuur muzikaal onthaald bij het Bosbad Putten. Na het ontsteken van het Bevrijdingsvuur werden, naast twee coupletten van het Wilhelmus, feestelijke liederen gespeeld.

Posted in Nieuws, Uncategorized