100 jaar – Fanfarecorps Excelsior

Jaarvergadering over het jaar 1965

In januari van 1966 wordt in de zaal van Hotel “De Roskam” de jaarvergadering van Excelsior gehouden. Een druk jaar voor Excelsior getuige de opsomming van de vele optredens in 1965.

Veluws Nieuwsblad, 27-01-1966

Hieronder enkele krantenberichten met activiteiten waaraan Excelsior in 1965 haar bijdrage leverde.

Posted in Historie

Koninginnedag 1920

Onlangs ontvingen wij een map met oude foto’s en (kranten)berichten van een oud-lid. Daar zat deze foto uit 1920 tussen die we u niet willen onthouden. Op de achterzijde van de foto staat beschreven:

“Het was 31 augustus 1920: Koninginnefeest. De optocht trekt op de foto door de Achterstraat naar “De Poll”, voorafgegaan door het, het jaar tevoren heropgerichte fanfarecorps “Excelsior”. (dat, na in 1896 te zijn opgericht, in de Eerste Wereldoorlog op non-actief kwam) Directeur was de heer E. Polhoud en voor de orde zorgde gemeenteveldwachter H. van ’t Zand.”

Achterstraat – Koninginnefeest 1920
Posted in Historie

1964: Excelsior bestaat 45 jaar

In 1964 bestaat Excelsior 45 jaar. Het gaat goed met het ledenaantal van de vereniging maar er dreigt een tekort aan instrumenten. Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan heeft zich een jubileumcomité gevormd, dat zich ten doel stelt om Excelsior als jubileumscadeau enkele instrumenten te kunnen aanbieden namens de burgerij. Aan het hoofd van dit comité stond oud-burgemeester Quarles-van Ufford.

Uiteindelijk worden eind oktober 1964 tijdens een herdenkingsavond in Stroud een aantal instrumenten aangeboden. Ook kreeg Excelsior van de vrouwen en ouders van de muzikanten 30 mooie lessenaars aangeboden.

Posted in Historie

1959: Fanfarecorps Excelsior 40 jaar

In 1959 bestaat het fanfarecorps Excelsior 40 jaar. In onderstaand krantenartikel uit het Veluws Nieuwsblad van 24-09-1959 staat beschreven dat er in Putten reeds in 1906 een muziekkorps “Excelsior” was opgericht. Deze vereniging heeft bestaan tot aan de Eerste Wereldoorlog. In 1919 ontstond een heroprichting, welke beschouwd wordt als de officiële oprichting en het thans bestaande Excelsior. Ter ere van het 40-jarig bestaan werd er op zaterdag 26 september 1959 een muzikale rondgang gemaakt door het dorp met aansluitend een receptie in voormalig Hotel “De Roskam”.

Posted in Historie

Commissie van Samenwerking Plaatselijke Verenigingen (C.S.P.V.)

In diverse berichten uit archieven komt vaak naar voren dat Excelsior veel samenwerkte met andere Puttense verenigingen, variërend van zangverenigingen tot sportverenigingen. Waar komt deze samenwerking vandaan? Na enig speurwerk op internet blijkt dat op 21 januari 1936 in de zaal van mej. Wed. J. van Dam (nu: Restaurant “De Heerdt”) op initiatief van het Puttensch Mannenkoor een vergadering belegd werd met diverse verenigingen om te komen tot de oprichting van een Commissie van Samenwerking Plaatselijke Verenigingen (C.S.P.V.) Hierin nemen de volgende verenigingen zitting: Excelsior, De Lofstem, ’t Herfstklokje, Hercules, H.G.M., S.V.N. en het Puttensch Mannenkoor. Het doel van deze commissie was om meer samenwerking te verkrijgen onder de plaatselijke verenigingen.

Veel zang- en muziekconcoursen vonden plaats op het feestterrein aan de Hoofdlaan te Putten. Ook de zogenaamde “Musicaletta” werd hier gehouden. Hieronder wat krantenberichten uit 1959 over verschillende evenementen.

Naast genoemde evenementen was het feestterrein aan de Hoofdlaan destijds ook de locatie van de Kermis in Putten.

Kermisattractie in Putten
Posted in Historie

1958: Verhaal bij de foto

In ons archief hebben we veel (zwart-wit) foto’s waarvan het jaartal en het soort evenement onbekend is. Zo ook onderstaande foto. Door uitpluizen van krantenartikelen is het zeer waarschijnlijk dat de foto is gemaakt in 1958 op het feestterrein aan de Hoofdlaan in Putten tijdens de “Musicaletta”. In het artikel wordt namelijk geschreven: “Voor dit evenement was een 50 meter breed decor klaargemaakt, waarachter een Griekse tempel, alles door schijnwerpers verlicht.” De Griekse tempel is op de foto goed zichtbaar, met hiervoor de vaandeldragers van de deelnemende muziekverenigingen. De vaandeldrager van Excelsior staat geheel links opgesteld. Muzikanten op de voorgrond zijn die van Excelsior. Achterste rij, geheel rechts (met saxofoon) is oud-voorzitter Marinus Reijersen. Eerste rij, tweede van links is Dick Does.

Wie herkent er nog meer personen op de foto?

Posted in Historie

1957: 10 jaar trommelclub KMD Putten

Hieronder een mooi krantenartikel uit het Veluws Nieuwsblad van 26-09-1957 dat gaat over het destijds 10-jarig bestaan van “Trommelclub K.M.D.” K.M.D. (Klein Maar Dapper), opgericht door Hendrik Simon op 27 oktober 1947, begon ooit als onderafdeling van het fanfarecorps Excelsior met 14 leden. In het begin van 1949 werd de trommelclub vrijgemaakt en werd het een zelfstandige vereniging. Bij straatoptredens traden K.M.D. en Excelsior vaak samen op. K.M.D. is later overgegaan in Showband Putten.

In een buitengewone ledenvergadering van 13 september 2016 heeft het bestuur van Showband Putten met pijn in het hart de leden geïnformeerd om definitief een punt te zetten achter het bestaansrecht van deze eens zo mooie vereniging.

Posted in Historie

Taptoe(s) Putten

Zaterdag 15 juni 2019 is weer de jaarlijkse Taptoe Putten. De Taptoe Putten werd voor het eerst gehouden in 1979. Alle Taptoes zijn gehouden op het Fontanusplein en een enkele keer op het voetbalveld bij SDC, zoals ook dit jaar het geval is. De Taptoe Putten wordt altijd georganiseerd door Excelsior in samenwerking met de Gemeente Putten. De Gemeente Putten ondersteunt Excelsior met een financiële bijdrage waardoor de Taptoe Putten nog steeds vrij toegankelijk is voor het publiek. Onze dank gaat dan ook uit naar de Gemeente Putten en we hopen nog vele jaren een Taptoe voor de bevolking van Putten te mogen organiseren!

Hieronder een mooie fotocollage van verschillende Taptoes door de jaren heen.

Posted in Beeldmateriaal, Historie

1956: Fanfarecorps Excelsior op weg naar 1e uniform

Halverwege jaren ’50 van de vorige eeuw heeft Excelsior nog steeds geen compleet uniform. Het enige wat de muzikanten “uniform” dragen tijdens een optreden is een pet. In 1956 wordt er een “bazaarcomité” opgericht die zich ten doel stelt om de muzikanten in uniform te steken. Hiervoor werd onder andere een 3-daagse bazaar gehouden in de Gemeentelijke Eierhal in Putten. (15/16/17 november 1956) De bazaar werd geopend door Jhr. Mr. W.F. Quarles van Ufford, burgemeester van Putten en erevoorzitter van Excelsior. In zijn toespraak geeft hij aan dat het weer crescendo gaat met de vereniging nadat er moeilijkheden zijn geweest. “Nu er nieuwe leden bij zijn gekomen gaat alles weer naar wens. Er is echter nog één ding wat niet is zoals in naburige gemeenten, nl. een muziekkorps gestoken in uniform. Daarvoor wordt nu deze bazaar gehouden. Het gaat hier dus niet om een specifiek doel, doch om een dorpsbelang.” Zaterdag 17 november deed Excelsior ook nog mee aan de intocht van Sinterklaas in Putten in samenwerking met K.M.D. en wandelsportvereniging W.I.O.S. Sinterklaas kwam destijds nog aan per trein op het station van Putten. Per auto reed de Sint naar de Eierhal, waarna om 19:00 uur de bazaar voor de laatste maal werd geopend. De Eierhal is in 1977 afgebroken om plaats te maken voor het huidige gemeentehuis.

Een andere actie voor het uniformfonds kwam van de Puttense Patroonsvereniging. Zij hadden besloten om op hun kosten één muzikant in uniform te steken. “We spreken de wens uit, dat dit een voorbeeld mag zijn voor andere verenigingen om ook op één of andere wijze met iets naar voren te komen.”

Posted in Historie