100 jaar – Fanfarecorps Excelsior

Commissie van Samenwerking Plaatselijke Verenigingen (C.S.P.V.)

In diverse berichten uit archieven komt vaak naar voren dat Excelsior veel samenwerkte met andere Puttense verenigingen, variërend van zangverenigingen tot sportverenigingen. Waar komt deze samenwerking vandaan? Na enig speurwerk op internet blijkt dat op 21 januari 1936 in de zaal van mej. Wed. J. van Dam (nu: Restaurant “De Heerdt”) op initiatief van het Puttensch Mannenkoor een vergadering belegd werd met diverse verenigingen om te komen tot de oprichting van een Commissie van Samenwerking Plaatselijke Verenigingen (C.S.P.V.) Hierin nemen de volgende verenigingen zitting: Excelsior, De Lofstem, ’t Herfstklokje, Hercules, H.G.M., S.V.N. en het Puttensch Mannenkoor. Het doel van deze commissie was om meer samenwerking te verkrijgen onder de plaatselijke verenigingen.

Veel zang- en muziekconcoursen vonden plaats op het feestterrein aan de Hoofdlaan te Putten. Ook de zogenaamde “Musicaletta” werd hier gehouden. Hieronder wat krantenberichten uit 1959 over verschillende evenementen.

Naast genoemde evenementen was het feestterrein aan de Hoofdlaan destijds ook de locatie van de Kermis in Putten.

Kermisattractie in Putten
Posted in Historie

1958: Verhaal bij de foto

In ons archief hebben we veel (zwart-wit) foto’s waarvan het jaartal en het soort evenement onbekend is. Zo ook onderstaande foto. Door uitpluizen van krantenartikelen is het zeer waarschijnlijk dat de foto is gemaakt in 1958 op het feestterrein aan de Hoofdlaan in Putten tijdens de “Musicaletta”. In het artikel wordt namelijk geschreven: “Voor dit evenement was een 50 meter breed decor klaargemaakt, waarachter een Griekse tempel, alles door schijnwerpers verlicht.” De Griekse tempel is op de foto goed zichtbaar, met hiervoor de vaandeldragers van de deelnemende muziekverenigingen. De vaandeldrager van Excelsior staat geheel links opgesteld. Muzikanten op de voorgrond zijn die van Excelsior. Achterste rij, geheel rechts (met saxofoon) is oud-voorzitter Marinus Reijersen. Eerste rij, tweede van links is Dick Does.

Wie herkent er nog meer personen op de foto?

Posted in Historie

1957: 10 jaar trommelclub KMD Putten

Hieronder een mooi krantenartikel uit het Veluws Nieuwsblad van 26-09-1957 dat gaat over het destijds 10-jarig bestaan van “Trommelclub K.M.D.” K.M.D. (Klein Maar Dapper), opgericht door Hendrik Simon op 27 oktober 1947, begon ooit als onderafdeling van het fanfarecorps Excelsior met 14 leden. In het begin van 1949 werd de trommelclub vrijgemaakt en werd het een zelfstandige vereniging. Bij straatoptredens traden K.M.D. en Excelsior vaak samen op. K.M.D. is later overgegaan in Showband Putten.

In een buitengewone ledenvergadering van 13 september 2016 heeft het bestuur van Showband Putten met pijn in het hart de leden geïnformeerd om definitief een punt te zetten achter het bestaansrecht van deze eens zo mooie vereniging.

Posted in Historie

Taptoe(s) Putten

Zaterdag 15 juni 2019 is weer de jaarlijkse Taptoe Putten. De Taptoe Putten werd voor het eerst gehouden in 1979. Alle Taptoes zijn gehouden op het Fontanusplein en een enkele keer op het voetbalveld bij SDC, zoals ook dit jaar het geval is. De Taptoe Putten wordt altijd georganiseerd door Excelsior in samenwerking met de Gemeente Putten. De Gemeente Putten ondersteunt Excelsior met een financiële bijdrage waardoor de Taptoe Putten nog steeds vrij toegankelijk is voor het publiek. Onze dank gaat dan ook uit naar de Gemeente Putten en we hopen nog vele jaren een Taptoe voor de bevolking van Putten te mogen organiseren!

Hieronder een mooie fotocollage van verschillende Taptoes door de jaren heen.

Posted in Beeldmateriaal, Historie

1956: Fanfarecorps Excelsior op weg naar 1e uniform

Halverwege jaren ’50 van de vorige eeuw heeft Excelsior nog steeds geen compleet uniform. Het enige wat de muzikanten “uniform” dragen tijdens een optreden is een pet. In 1956 wordt er een “bazaarcomité” opgericht die zich ten doel stelt om de muzikanten in uniform te steken. Hiervoor werd onder andere een 3-daagse bazaar gehouden in de Gemeentelijke Eierhal in Putten. (15/16/17 november 1956) De bazaar werd geopend door Jhr. Mr. W.F. Quarles van Ufford, burgemeester van Putten en erevoorzitter van Excelsior. In zijn toespraak geeft hij aan dat het weer crescendo gaat met de vereniging nadat er moeilijkheden zijn geweest. “Nu er nieuwe leden bij zijn gekomen gaat alles weer naar wens. Er is echter nog één ding wat niet is zoals in naburige gemeenten, nl. een muziekkorps gestoken in uniform. Daarvoor wordt nu deze bazaar gehouden. Het gaat hier dus niet om een specifiek doel, doch om een dorpsbelang.” Zaterdag 17 november deed Excelsior ook nog mee aan de intocht van Sinterklaas in Putten in samenwerking met K.M.D. en wandelsportvereniging W.I.O.S. Sinterklaas kwam destijds nog aan per trein op het station van Putten. Per auto reed de Sint naar de Eierhal, waarna om 19:00 uur de bazaar voor de laatste maal werd geopend. De Eierhal is in 1977 afgebroken om plaats te maken voor het huidige gemeentehuis.

Een andere actie voor het uniformfonds kwam van de Puttense Patroonsvereniging. Zij hadden besloten om op hun kosten één muzikant in uniform te steken. “We spreken de wens uit, dat dit een voorbeeld mag zijn voor andere verenigingen om ook op één of andere wijze met iets naar voren te komen.”

Posted in Historie

Medewerking Avondvierdaagse Ermelo en Putten

Donderdag 6 juni a.s. zal Fanfarecorps Excelsior muzikale medewerking verlenen tijdens de intocht van de Avondvierdaagse in Ermelo. Vrijdag 7 juni is Excelsior aanwezig bij de feestelijke intocht in Putten.

Sinds jaar en dag is Excelsior muzikaal aanwezig tijdens de intocht van de Avondvierdaagse in Putten. De eerste werd georganiseerd door wandelsportvereniging “WIOS” in 1951. Getuige het krantenbericht van 22-06-1951 was de trommelclub van Excelsior hierbij aanwezig. Inmiddels komt de 68e editie eraan en is Excelsior ook dit jaar weer van de partij!

Bijgevoegde foto hebben wij mogen ontvangen van mevrouw Dekker. Zelf loopt zij in de middelste rij als derde van voren gezien. Op de voorste rij, in het midden op de dieptrom, loopt mevrouw Ans Schreuder.

Posted in Aankondiging, Historie, Nieuws

1955: Excelsior krabbelt op na dip

Dat de geschiedenis zich steeds herhaalt blijkt wel uit onderstaand krantenartikel uit 1955.

Midden jaren ’50 van de vorige eeuw ging het een tijdje niet goed met Excelsior, getuige onderstaand krantenartikel uit het Ermelo’s Nieuwsblad van 23-06-1955. Op een bijzondere ledenvergadering heeft in de vereniging een sterke reorganisatie plaatsgevonden. Er werd tijdens deze vergadering een nieuw bestuur gekozen en er werd een nieuwe dirigent aangesteld: dhr. J. Kieft uit Nijkerk. Door middel van oprichting van een jeugdkorps, wilde Excelsior de jeugd weer aan zich zien te binden. 15 nieuwe leden hadden zich hiervoor al aangemeld en ook oud-leden keerden terug. Als laatste werd nog een beroep gedaan aan (nieuwe) donateurs omdat Excelsior door de aanwas meer instrumenten nodig had. Het devies luidde: “Geeft U op als donateur van “Excelsior” bij een der bestuursleden. Steunt Uw enige en onmisbare muziekkorps in Putten.”


Ermelo’s Nieuwsblad van 23-06-1955
Posted in Historie

Begin jaren ’50: Excelsior werkt samen met Klein Maar Dapper

Fanfarecorps Excelsior heeft van nabij de oprichting, in 1947, van drumband KMD (Klein Maar Dapper, het latere Showband Putten) meegemaakt. Rijwielhersteller Hendrik Simon (geheel rechts op onderstaande groepsfoto) startte met acties om geld voor de drumband bij elkaar te sparen. KMD werkte in die beginperiode hecht samen met Excelsior. Maar ondertussen ging het met het corps zelf niet zo best. Weinig toeloop van jeugdleden was een oorzaak van een tekort aan muzikanten en het is op een gegeven moment de erevoorzitter (oud burgemeester) jonkheer mr. W.F. Quarles van Ufford (midden op de groepsfoto; onderste rij) geweest die de leden er van moest overtuigen dat opheffing uit den boze was. Voor het eerst zijn er vrouwen met instrumenten op een foto afgebeeld en zoals te zien op de foto vooral als drummer.

Enige namen van personen op de foto zijn bekend, zoals Cees Does, Dick Does, Hendrik Simon en oud-voorzitter Marinus Reijersen. Herkent u nog personen?

Fanfarecorps Excelsior met KMD op het podium in Stroud; omstreeks 1952
Posted in Historie

1950: “Groot festival” in Ermelo

Fanfarecorps Excelsior Putten deed op zaterdag 12 augustus 1950 mee aan een, door Chr. Harmonieorkest Excelsior Ermelo georganiseerd, festival. Start locatie was “Het Weitje” in Ermelo. “Het Weitje” in Ermelo bestaat nog steeds en de muziektent, waarvan er in Putten ook ooit één moet hebben gestaan, staat er nog. Tegenwoordig worden op “Het Weitje” nog regelmatig evenementen georganiseerd.

Wie weet nog waar de Muziektent in Putten heeft gestaan of heeft hier foto’s van? Stuur deze dan naar:
media@fanfarecorpsexcelsior.nl

Posted in Historie