100 jaar – Fanfarecorps Excelsior

Samenwerking Oranjevereniging en Excelsior Putten

Binnenkort is het weer Koningsdag en dat er al een jarenlange samenwerking is tussen de Oranjevereniging Putten en Excelsior blijkt uit onderstaand krantenartikel uit het Ermelo’s Nieuwsblad van 03-07-1953. Dat de Oranjevereniging Putten ook zware tijden heeft gekend blijkt uit een krantenartikel uit het Veluws Nieuwsblad van 07-12-1961. Het ledenaantal betrof toen slechts 217 op 12.000 inwoners. Voor het jaar 1962 wil de vereniging dan ook zoveel mogelijk verenigingen benaderen, waaronder Excelsior, voor de festiviteiten rondom het 25-jarig huwelijk van toenmalig Koningin Juliana en Prins Bernhard.

Hieronder nog twee krantenberichten over de feestprogramma’s van het huwelijk tussen Prinses Beatrix en Claus von Amsberg op 10 maart 1966 en Koninginnedag op 30 april 1966. Aan beide evenementen verleenden drumband K.M.D. en fanfarecorps Excelsior hun medewerking.

Ook dit jaar is Excelsior weer van de partij op Koningsdag tijdens de aubade en de traditionele optocht.

Aubade op Koninginnedag in de jaren ’80

De samenwerking ging echter niet altijd van een leien dakje…..gezien een artikel uit het Ermelo’s Nieuwsblad van 16-10-1953. Uiteindelijk is alles gelukkig weer goed gekomen. 🙂

Ermelo’s Nieuwsblad 16-10-1953
Posted in Historie

Het vaandel

Het vaandel is het uithangbord van de fanfare en de gemeenschap kan hier best trots op zijn. Een vaandeldrager loopt letterlijk en figuurlijk “voor de muziek uit”. 

Tot de jaren ’80 geleden had fanfarecorps Excelsior Putten bij (straat)optredens een vaandeldrager binnen de gelederen. Toen de laatste vaandeldrager, Aalt Grevengoed, ermee ophield is deze functie nooit meer opgevuld. De oudere generatie kent Peter van Dijk misschien nog als vaandeldrager.

Excelsior is nog in het bezit van twee vaandels. Volgens de overlevering dateert de oudste uit de jaren 60 en de “nieuwste” uit de jaren 70. Maar ook oude foto’s uit de jaren ’40 laten zien dat er toen al een vaandel van de vereniging was. Helaas is deze niet bewaard gebleven.

Van oorsprong werden de gewonnen prijzen op een concours, vaak een lauwerkrans of een penning, aan het vaandel vastgemaakt. Tijdens (lopende) optredens kon men dan zien hoe succesvol een vereniging was. Bij optredens met meerdere muziekverenigingen stonden de vaandeldragers ook netjes opgesteld om hun vereniging te vertegenwoordigen. Iets wat nu nog steeds gebeurt bij (ceremoniële) militaire ceremonies door de verschillende legeronderdelen.

Het vaandel. Iets om als vereniging trots op te zijn! Binnenkort weer te zien in de Puttense straten??

Posted in Historie

1947: Wederopbouw van Putten

Na de 2e Wereldoorlog wordt Putten o.a. geholpen door Heemstede met de wederopbouw. Een buurtvereniging in Heemstede zamelde geld in voor de bouw van een huis. Veel huizen in Putten waren namelijk na de razzia als represaille door de Duitsers verwoest. De eerste steenlegging van dit nieuwe huis vond plaats op 17 mei 1947 en veel inwoners van Heemstede waren die dag naar Putten gekomen om hierbij aanwezig te zijn. De stoet trok door het dorp richting de Garderenseweg en werd muzikaal begeleidt door Excelsior.

Hieronder een foto van die dag, genomen vanaf “De Pol” en kijkend in de Kerkstraat. Rechts is momenteel cafĂ© “De Dikke Deur” gevestigd. In de daar onderstaande film is vanaf 0:37 seconden Excelsior een aantal seconden marcherend te zien.

17 mei 1947
Wederopbouw Putten

Huize Heemstede bestaat overigens nog steeds. Het betreft het huis aan de Garderenseweg 76.

Posted in Beeldmateriaal, Historie

Excelsior (mogelijk 1946)

Hieronder een foto waarvan het jaartal niet helemaal zeker is. Het evenement is onbekend. Mogelijk is dit ook in 1946 als we deze met een eerder geplaatste foto van 1946 vergelijken. Excelsior is dan (nog steeds) een “mannenvereniging”. De eerste vrouwelijke muzikant moet zich nog melden bij de vereniging…..of was dit in die tijd niet gebruikelijk om als vrouw bij een muziekvereniging aan te sluiten?

Excelsior – mogelijk 1946
Posted in Historie

1946: Excelsior krabbelt weer op na de oorlog

Hieronder een foto van het corps uit 1946. De oorlog is voorbij en Excelsior pakt de draad weer op. Het feit dat het korps zich weigerde aan te sluiten bij de Cultuurkamer van de NSB had de consequentie dat openbare uitvoeringen niet meer konden worden gegeven. Veel “huiswerk” voorkwam dat de vereniging ontbonden moest worden. Meer dan de helft van de leden werd tijdens de oktoberrazzia in 1944 naar Duitse concentratiekampen weggevoerd. Een aantal is ook niet meer teruggekeerd. De activiteiten die na de oorlog van start gingen, werden dan ook door een kleine kern gedragen. Toentertijd konden ze die klap binnen het korps maar moeilijk verwerken. Op de foto zijn dan ook (voor het eerst) kinderen met een muziekinstrument afgebeeld. De vrouwen op de foto zijn wellicht de partners van de muzikanten. Het kan ook zijn dat dit het “Dames ComitĂ©” is waar eerder over is geschreven op deze site. Ook is het vaandel weer afgebeeld op de foto. Duidelijk zichtbaar hierop is de naam “Excelsior”, “Putten” en “1919”. De aangehechte lauwerkransen op het vaandel zijn behaalde prijzen op diverse muziekconcoursen. Helaas is dit vaandel niet bewaard gebleven.

Excelsior in 1946
Posted in Historie

Foto op het Kerkplein (mogelijk 1945)

Onderstaande foto is mogelijk gemaakt in 1945 op het Kerkplein. Onduidelijk is of de oorlog al voorbij is. Rechts is nog net de Oude Hervormde Kerk zichtbaar. Het gebouw links van het witte gebouw op de achtergrond zou dan nu de huidige cafetaria “Het Eethuis” zijn. Voor het eerst is er een vaandel afgebeeld op een foto. Mogelijk is deze net na de oorlog aangeschaft?

Posted in Historie

Periode 1944-1968

We beginnen het 2e kwartaal over de geschiedenis van Excelsior met een foto uit 1944. Excelsior bestond dat jaar 25 jaar maar erg uitbundig zal dit niet zijn gevierd, aangezien het nog volop oorlog was. De hongerwinter moest nog komen en ook de Razzia in oktober 1944 moest nog plaatsvinden met alle nare gevolgen van dien. Helaas zijn wij niet in het bezit van notulen uit 1944 maar we zijn wel gestuit op een krantenfoto waarop het “Muziekgezelschap Excelsior te Putten” staat afgebeeld ter ere van het 25-jarig bestaan.

Excelsior bij 25-jarig bestaan
Posted in Historie

De eerste oorlogsjaren…..

De oudste notulenboeken die in ons bezit zijn, beginnen in 1932 en eindigen in 1942. Om een beeld te schetsen hoe de eerste oorlogsjaren werden ervaren hieronder bijgevoegd het “Jaarverslag van Excelsior over het jaar 1940”. Secretaris Bosch geeft aan dat dit Jaarverslag een zwarte bladzij zal blijven in zijn Notulenboek. Nederland raakte per 10 mei 1940 in de oorlog verwikkeld en moest na 4 dagen strijd capituleren. Het Bestuur zag zich hierdoor genoodzaakt om de vereniging enkele maanden stil te leggen. Bosch eindigt met de wensch dat het komende jaar een vredesjaar mag worden…

In het Jaarverslag over 1941 geeft secretaris Bosch aan dat dit de kortste zal zijn van allen. Het is nog steeds oorlog maar toch wordt er aan een aantal concoursen meegedaan. Het 10-jarig dirigentschap van dhr. Mooij wordt op den 11e mei 1941 met het oog op de donkere tijden beknopt in besloten kring op de repetitie herdacht. Wederom hopende dat 1942 een vredesjaar zal worden…

In 1942 worden de optredens ook minder. Bosch merkt op dat het een dood jaar van “Excelsior” is geweest, futloos is het geheele corps, hetgeen in hoofdzaak aan de oorlogstoestanden is toe te kennen. Ook werd het corps getroffen door het vertrekken van 2 muzikanten welke werden opgeroepen voor werkzaamheden in Duitschland. Hij eindigt voor de derde maal met de wensch dat 1943 een vredesjaar zal worden…

Met dit artikel willen we de eerste 25 jaren van Excelsior afsluiten. Volgende periode beslaat de jaren 1944-1968.

Posted in Historie

Een prinsesje geboren….of toch nog niet….?

Uit het Overveluwsch Weekblad – Harderwijker Courant van 18 januari 1938 een artikel over de mogelijke geboorte van een prinsesje. Excelsior repeteerde op vrijdagavond 14 januari 1938 samen met het kinder- en meisjeskoor “’t Herfstklokje” voor het programma dat zij hopen uit te voeren op den vrijdagavond na de blijde gebeurtenis in het Vorstenhuis. De vreugde was echter van korte duur…. Toen de secretaris van “Excelsior” zich telefonisch in verbinding stelde met den burgemeester kon er geen bevestigend antwoord worden gegeven en was alle hoop vervlogen… Prinses Beatrix is uiteindelijk alsnog op maandag 31 januari 1938 geboren…..

Posted in Historie

Het defilé bij het Paleis te Soestdijk

Uit een krantenbericht uit De Gooi- en Eemlander van 30 juni 1937 blijkt dat het fanfarecorps Excelsior Putten destijds mee heeft gedaan met een tweedaagsche concours, uitgeschreven door de muziekvereeniging Voorwaarts, voortgezet met concertwedstrijden. Hieruit blijkt Excelsior destijds uit te komen in de Eere afdeling fanfare en met 313 punten een 1e prijs te hebben behaald. Ook bij de marschwedstrijden werd door Excelsior een 1e prijs behaald. Verder werd, aangezien het de verjaardag was van Prins Bernhard (29 juni), met totaal 14 muziekverenigingen deelgenomen aan het defilé. Hierbij was de geheele Koninklijke familie op het bordes aanwezig.

Uit: De Gooi- en Eemlander van 30 juni 1937
Posted in Historie