100 jaar – Fanfarecorps Excelsior

Koninginnedag / Koningsdag

Zaterdag 27 april is het weer Koningsdag. Tot en met 2013 was dit decennia lang Koninginnedag en werd dit gevierd op 30 april. Van oudsher is fanfarecorps Excelsior van de partij; bij de reveille, de aubade en de feestelijke optocht. Dit jaar is er geen reveille i.v.m. de verbouwing van het Gemeentehuis van Putten. In de onderstaande opname uit 1993 (bron: YouTube) loopt Excelsior nog in het oude, donkerrode, uniform met de zwarte kolbak en hebben we nog majorettes. Tambour maître destijds was Roland van Damme, die hierin geassisteerd werd door Mees van de Brug jr. Ook de Showband Putten komt nog voorbij met een majorettekorps. Tambour maître van de Showband Putten was Freek Foppen.

Koninginnedag 1993

Hieronder de optocht van Koningsdag 2015 (bron: YouTube). Omdat Excelsior op dat moment nog maar weinig leden had en nieuwe leden wilde trekken, was (tijdelijk) besloten om als zittend orkest verder te gaan. Op 4:30 minuten in onderstaande opname kun je echter Excelsior al wel horen en komen we daarna voorbij op een versierde kar….Hierna is besloten om dit nooit meer te doen en alles op alles te zetten om toch weer lopend mee te doen in de optocht. In 2016 gebeurt dit dan nog met hulp van veel “gastmuzikanten”. Vanaf 2017 heeft Excelsior weer voldoende muzikanten om zelfstandig straatoptredens te doen. Ook dit jaar zijn we dus weer van de partij en zijn we trots om ons als 100-jarige Puttense vereniging te presenteren aan het publiek!

Koningsdag 2015

Posted in Aankondiging, Beeldmateriaal

1947: Wederopbouw van Putten

Na de 2e Wereldoorlog wordt Putten o.a. geholpen door Heemstede met de wederopbouw. Een buurtvereniging in Heemstede zamelde geld in voor de bouw van een huis. Veel huizen in Putten waren namelijk na de razzia als represaille door de Duitsers verwoest. De eerste steenlegging van dit nieuwe huis vond plaats op 17 mei 1947 en veel inwoners van Heemstede waren die dag naar Putten gekomen om hierbij aanwezig te zijn. De stoet trok door het dorp richting de Garderenseweg en werd muzikaal begeleidt door Excelsior.

Hieronder een foto van die dag, genomen vanaf “De Pol” en kijkend in de Kerkstraat. Rechts is momenteel café “De Dikke Deur” gevestigd. In de daar onderstaande film is vanaf 0:37 seconden Excelsior een aantal seconden marcherend te zien.

17 mei 1947
Wederopbouw Putten

Huize Heemstede bestaat overigens nog steeds. Het betreft het huis aan de Garderenseweg 76.

Posted in Beeldmateriaal, Historie

Fanfarecorps Excelsior +/- 1925

Onderstaande foto betreft een originele foto van fanfarecorps Excelsior omstreeks 1925.

Fanfarecorps Excelsior omstreeks 1925

Onderstaande foto is een kopie van het origineel welke gevonden is in het archief. Hierbij zijn de hoofden van de muzikanten aangegeven met nummers en zijn er al een aantal namen bijgeschreven. Ook 3 oprichters van het eerste uur staan hierop afgebeeld: Hendrik Kamphuis (3), Henk Bosch (12) en Evert Polhoud (24).

Wie weet de ontbrekende namen van de muzikanten of kan meer informatie over de afgebeelde muzikanten vertellen?

Posted in Beeldmateriaal, Historie

Hoe het ooit begon…

Vier Puttenaren staken kort na het eind van de Eerste Wereldoorlog de koppen bij elkaar:

H. Kamphuis, H. Bos, E. Polhoud en G. Gijsbertsen vonden dat Putten eens wat aan muziek moest gaan doen. Immers in het begin van de vorige eeuw had Putten een eigen muziekvereniging gehad onder de naam “Excelsior”. Maar omstreeks de Eerste Wereldoorlog verdween dat korps van het toneel en was Putten verstoken van een muzikale noot. Het feit dat de heren Gijsbertsen en Polhoud in hun militaire diensttijd tussen 1914-1918 het een en ander met muziek te maken hadden gehad heeft ongetwijfeld meegespeeld in hun streven een eigen fanfare op te richten. Met de hulp van de heren Kamphuis en Bos slaagden zij erin om 03 juni 1919 als oprichtingsdatum van het (nieuwe) “Excelsior” vast te stellen. Nu, bijna 100 jaar later, viert het korps in 2019 een trots jubileum.

Hieronder de oudste in ons bezit zijnde foto van Excelsior uit 1922 en het oudst aanwezige Jaarverslag van het jaar 1932.


Posted in Beeldmateriaal, Historie