100 jaar – Fanfarecorps Excelsior

Fanfarecorps Excelsior +/- 1925

Onderstaande foto betreft een originele foto van fanfarecorps Excelsior omstreeks 1925.

Fanfarecorps Excelsior omstreeks 1925

Onderstaande foto is een kopie van het origineel welke gevonden is in het archief. Hierbij zijn de hoofden van de muzikanten aangegeven met nummers en zijn er al een aantal namen bijgeschreven. Ook 3 oprichters van het eerste uur staan hierop afgebeeld: Hendrik Kamphuis (3), Henk Bosch (12) en Evert Polhoud (24).

Wie weet de ontbrekende namen van de muzikanten of kan meer informatie over de afgebeelde muzikanten vertellen?

Posted in Beeldmateriaal, Historie

Hoe het ooit begon…

Vier Puttenaren staken kort na het eind van de Eerste Wereldoorlog de koppen bij elkaar:

H. Kamphuis, H. Bos, E. Polhoud en G. Gijsbertsen vonden dat Putten eens wat aan muziek moest gaan doen. Immers in het begin van de vorige eeuw had Putten een eigen muziekvereniging gehad onder de naam “Excelsior”. Maar omstreeks de Eerste Wereldoorlog verdween dat korps van het toneel en was Putten verstoken van een muzikale noot. Het feit dat de heren Gijsbertsen en Polhoud in hun militaire diensttijd tussen 1914-1918 het een en ander met muziek te maken hadden gehad heeft ongetwijfeld meegespeeld in hun streven een eigen fanfare op te richten. Met de hulp van de heren Kamphuis en Bos slaagden zij erin om 03 juni 1919 als oprichtingsdatum van het (nieuwe) “Excelsior” vast te stellen. Nu, bijna 100 jaar later, viert het korps in 2019 een trots jubileum.

Hieronder de oudste in ons bezit zijnde foto van Excelsior uit 1922 en het oudst aanwezige Jaarverslag van het jaar 1932.


Posted in Beeldmateriaal, Historie