100 jaar – Fanfarecorps Excelsior

Jaren ’80: De Plaggemeiers

In de jaren ’80 werd Boerenkapel “De Plaggemeiers” nieuw leven ingeblazen. Op onderstaande “promotiekaart” staan de muzikanten die destijds “De Plaggemeiers” vormden.

Staand vanaf links: Diana Kous, Jolande Heijnen, Kees van der Haar, Dick Dijkhuis, Jannie Kous, Cees van Middendorp en Anton van Beek. Zittend vanaf links: Johan van Beek, Henk Braakman, Wim Verschuur en Edde Damstra.

Op Koninginnedag 1983 maakten “De Plaggemeiers” hun debuut tijdens het door de Oranjevereniging georganiseerde “sokkenbal” in sporthal “De Putter Eng”. De Plaggemeiers” waren verder graag geziene gasten tijdens diverse festiviteiten in Putten zoals braderieën. Ook traden zij eens op tijdens de “Huishoudbeurs” in Utrecht en tijdens de carnavalsperiode in de regio.

Hieronder een fotocollectie uit ons archief.

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

Door de leden: Eva Arendsen-van Steeg

Zo’n tien jaar geleden was ik toe aan een nieuwe hobby. Via de muziekles van mijn kinderen ben ik zo bij Excelsior terecht gekomen op de tenorsax.

Ik heb me verbaasd over de voor mij onbekende wereld van de fanfaremuziek, compleet met divisies, concoursen met wedstrijdelementen waar Excelsior blijkbaar vroeger ook aan mee heeft gedaan. Naast gezelligheid en samen muziek maken zijn er dus voor wie wil ook kansen om op allerlei fronten door te ontwikkelen in de wereld van de muziek.

Excelsior betekent voor mij wekelijks een avondje ontspannen muziek maken. Daarnaast zijn er altijd veel bijkomstigheden geweest waar ik met plezier op terugkijk.  

“Het is prachtig om te zien dat er nu weer meer animo is om een muziekinstrument te leren bespelen.”

  • Binnen het gezin heeft het lid zijn van Excelsior mooie momenten van samen muziek maken opgeleverd.
  • Ik heb inmiddels grote bewondering voor muzikanten die Taptoe-shows lopen; echt kunst wat mij betreft.
  • Het leerlingorkest, soms groot soms klein, ontheemd na de sloop van de Da Costaschool, oefende overal en nergens: van tuinhuisje tot hooiberg tot school Hoef. Het is prachtig om te zien dat er nu weer meer animo is om een muziekinstrument te leren bespelen, samen muziek te maken en zo de fanfare en het muziekonderwijs voor Putten te behouden.
Eva Arendsen-van Steeg
Repeteren in onze achtertuin

Posted in Door de leden

1979: Excelsior bestaat 60 jaar

In 1979 wordt het 60-jarig bestaan van de vereniging gevierd. Dit was ook het moment dat de oude (eerder per onderdeel verschillende) uniformen werden verruild voor een nieuwe. Het nieuwe uniform bestond uit een zwarte broek, donkerrode jas en zwarte kolbak met witte pluim. Drumbandleden hadden als extra een witte nestel op hun jas. De kleuren zwart/donkerrood kwamen in alle uniformen voor; fanfare, drumband en majorettes. Rekening destijds: ruim 40.000 gulden!

Hieronder volgen foto’s waarvan we zeker weten dat deze uit 1979 komen.

In februari vindt het traditionele concert in Stroud plaats in een versierde zaal. Dirigent destijds was van de Berg.

Uit: Puttens Nieuwsblad van 8 februari 1979

In maart wordt er een oliebollenactie gehouden. De bollen werden o.a. gebakken door Henk Braakman (lid) die werkzaam was bij van Essen.

Oliebollenactie bij van Essen

Op 5 mei wordt er een optreden verzorgd ter gelegenheid van “Het jaar van het kind” bij “De Huifkar” in Putten. (nog in de oude uniformen)

Optreden bij “De Huifkar” bij bazar SOS Kinderdorpen

Op zaterdag 9 juni 1979 worden de nieuwe uniformen aan de bevolking getoond d.m.v. een optreden op het Fontanusplein.

Aansluitend vindt er nog een receptie in “De Aker” plaats waarbij de officiële handelingen worden verricht en er nog een aantal jubilarissen in het zonnetje worden gezet.

Rond de officiële oprichtingsdatum, 3 juni, wordt ook een krans gelegd bij het monument “De vrouw van Putten” om de in 1944 weggevoerde muzikanten van de vereniging te herdenken.

In het nieuwe uniform wordt dat jaar opgetreden tijdens o.a. de intocht van de Avondvierdaagse en op de Taptoe Putten.

Uiteraard mocht een jubileumfoto van het gehele korps niet ontbreken. Deze werd gemaakt in het Gemeentehuis van Putten.

Jubileumfoto in 1979 bij het 60-jarig bestaan
Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

UPDATE van De Muziektent in Putten

In mei van dit jaar publiceerden wij op de pagina een artikel over muziektenten in Ermelo en Putten. Die van Ermelo stond, en staat, op “Het Weitje”. Onduidelijk was waar deze van Putten had gestaan. Vandaag stond op de Facebookpagina van “Herinner je je Putten?” het antwoord!

DE MUZIEKTENT

De leden van het fanfarecorps ‘Excelsior’ te Putten waren ondernemende muzikanten. In 1920 hadden zij behoefte aan een gelegenheid waarin zij openbare concerten konden geven. Vroeger gebeurde dat op de markt, een terrein rond de dorpspomp bij de Hervormde Kerk, doch dit werd door het bestuur niet meer praktisch genoemd. Men had toen al moeilijkheden met het doorgaande verkeer, dat het voor het publiek niet altijd mogelijk maakte te staan luisteren. Met eigen leden werd in 1920 een muziektent gebouwd aan de Zuiderzeesche Straatweg, de tegenwoordige Harderwijkerstraat. De muziektent stond op de plaats waar nu ‘Stroud’ en het transformatorhuisje zijn gelegen.
Het was toentertijd wel ver uit het dorp vandaan, maar men vond dat op
die manier ook goed gedaan werd tegenover de talloze patiënten van het Eerste Nederlandse Sanatorium voor TBC-bestrijding. Zij konden immers niet naar het dorp.
De muziektent, koepel is een betere naam, werd in 1932 verplaatst naar een
eigen terreintje dat van het bestuur van ‘Het Grijze Huis’ werd verkregen. Dat was schuin tegenover het bekende ANWB-pension, later hotel ‘Huis ten
Bosch’ aan de Bosrand.
In 1934 vond men de koepel te klein geworden om nog langer dienst te kunnen doen. Dit omdat het fanfarecorps ‘Excelsior’, ooit eerder onofficieel gesticht in juli 1897, was gegroeid van nauwelijks tien leden tot iets meer dan het dubbele.
Architect Bakker maakte gratis het ontwerp. Enkele timmerlieden waren wel bereid als lid wat gratis te werken. Maar dat vond men tocht niets, het zou te lang duren. Dus werd besloten de bouw van de muziektent aan te besteden. Het werk werd aan de laagst inschrijvers opgedragen. De heren G. Meiling en S. Bakker namen het bouwen aan voor de som van slechts fl. 614,=. Hoewel slechts,…..het was voor die dagen natuurlijk een heel bedrag. De kas kon dat niet opbrengen en de penningmeester keek zeer bedenkelijk. Goede raad was duur.

De Muziektent in Putten
Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

1977: Excelsior nieuwe stijl

Zoals onlangs genoemd splitste K.M.D. zich af van Excelsior en gingen beide verenigingen hun eigen weg met hun eigen stijl van muziek. Excelsior had inmiddels haar eigen majorettes en startte met een eigen drumband. Hieronder een foto van hoe Excelsior er toen uitzag. Foto is genomen op het veldje aan de Bosrand.

Volgens notulen uit februari 1977 zullen de tambours zich op 26 april presenteren aan genodigden en leden. Ook blijkt uit notulen uit dat jaar dat er driftig gerepeteerd (marcherend) moet worden, o.a. bij A&O en Trouw en Co, om het geheel tot één korps te formeren voor Koninginnedag.

Excelsior – Fanfare/drumband/majorettes in 1977

Namen bekend op de foto:

Drumband: Wim Verschuur, Gerda Berg, Hetty Dekker, Andrea Verschuur, Mieke Berg, Jan Boonen, Gerda Boonen, Andre Demmer, Arja van Wilgenburg, Bert Jansen en Ans Schreuder.

Fanfare: Peter Does, Gert van Beek, Wim Dommerhold, Anton van Beek, Johan van Beek, Henk Braakman, Cees van Middendorp, Cees Does, Thea Dommerhold, Gerard Berg, Hendrie van Beek, Aalt Grevengoed, Rinus Reijersen, Ria Does, Marla van den Brink en Jannie Kous.

Majorettes: Ankie Kous, Wilma Ruiter en Greet Wiertz.

Wie weet de ontbrekende personen?

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

Nieuw erelid en Razziaherdenking 2019

Afgelopen dinsdag, 01 oktober, heeft Fanfarecorps Excelsior een nieuw erelid benoemd binnen de vereniging. Sylvia Renes werd tijdens de repetitie in Stroud gehuldigd vanwege haar jarenlange lidmaatschap en haar inzet voor de jeugdopleiding binnen de vereniging. Sylvia is lid geweest van Excelsior van 1988 tot 2013 maar wegens ziekte heeft zij helaas haar muzikale activiteiten destijds moeten staken. Van de voorzitter kreeg zij een oorkonde uitgereikt met een mooie bos bloemen en werd zij bedankt voor alles wat zij voor de vereniging heeft gedaan.

Kersvers erelid Sylvia Renes met het bestuur van Excelsior

Woensdag 02 oktober was Excelsior aanwezig bij de 75e Razziaherdenking, welke ieder jaar wordt gehouden bij het monument “De vrouw van Putten”. Excelsior speelde twee coupletten van Psalm 84, een couplet van “Blijf bij mij Heer en afsluitend, na de kransleggingen, een couplet van het Wilhelmus. Kranslegging door Excelsior gebeurde dit jaar door voorzitter Henk van der Haar en het jongste lid van de vereniging Thomas Mol. (8 jaar)

Kranslegging door Henk & Thomas – foto: Mirjam de Boer
Posted in Nieuws

Herdenking Oktober Razzia Putten door de jaren heen

Ieder jaar wordt op 2 oktober de razzia van Putten herdacht bij monument “De Vrouw van Putten”. Het monument, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de razzia op 1 en 2 oktober 1944, is op 1 oktober 1949 door Koningin Juliana onthuld. Het monument bestaat uit een herdenkingshof, ontworpen door Prof. Bijhouwer en een zandstenen beeld van Mari Andriessen. Het is een vrouw in klederdracht met een zakdoek in haar hand. Ze kijkt in de richting van de Oude Kerk, van waaruit de mannen werden weggevoerd.

Onthulling van “De Vrouw van Putten” door Koningin Juliana in 1949

Tot de onthulling van dit monument werd er in 1947 al een gedenksteen aan de zuidgevel van de Oude Kerk aangebracht met het opschrift “Van hier werden zij weggevoerd”.

In de archieven komen we voor het eerst een artikel tegen uit De Volkskrant van 28 september 1953 en het Ermelo’s Nieuwsblad van 09 oktober 1953 dat het fanfarecorps Excelsior deelnam aan de herdenking door gewijde muziek te spelen.

Ieder jaar wordt tijdens de herdenking, naast het Wilhelmus, Psalm 84 door Excelsior gespeeld. Reden is dat de opgesloten mannen dit hebben gezongen in de Oude Kerk, voor zij op transport werden gezet naar Amersfoort.

Na een lange en bange nacht werden de mannen afgemarcheerd naar het station. Dominee Holland vroeg toen toestemming aan de Duitsers om nog met de mannen te mogen bidden. Bovendien verzocht hij de mannen psalm 84 : 3 en 4 te zingen. Eerst weifelend en onzeker, later krachtiger, zongen de 659 mannen deze psalm. (bron: Verhaal van Putten)

Aangezien er tijdens de razzia in 1944 ook veel mannen/leden van Excelsior zijn weggevoerd wordt er ieder jubileumjaar, rond de oprichtingsdatum van 3 juni, door het bestuur een bloemstuk gelegd bij het monument, zo gebeurde dit ook in het huidige 100-jarig jubileumjaar.

Door de jaren heen zijn er diverse hoogwaardigheidsbekleders bij de herdenking aanwezig geweest. Zo was in 1994, toen nog Koningin, Beatrix aanwezig en in 2014 premier Rutte. Dit jaar bij de 75e herdenking zal wederom, nu Prinses, Beatrix aanwezig zijn.

Meer informatie over de Razzia van Putten is te vinden op https://www.oktober44.nl/ en https://verhaalvanputten.nl/razzia-putten

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

1976: Excelsior krijgt majorettes

In 1976 wordt er een majorettekorps opgericht die voortaan voor K.M.D. en Excelsior gaan lopen bij straatoptredens. Gestart wordt met een groep van 18 meiden/dames. Hieronder is te zien hoe dat er toen uitzag tijdens een optreden Veluwe Tocht in mei 1976 te Nijkerk. Eerst de majorettes, vervolgens K.M.D. en dan Excelsior. Een hele stoet!

Van de eerste groep Majorettes zijn op de foto alleen Greet Wiertz (nu Stolk), Rina Braakman (nu van Beek), Janneke van Veenhuizen (nu van Hemel), Yolanda van Beek (nu Plaatzer), Rita Zeegers, Betty van Beek, Renda Everts, Gretha of Gerda den Herder en Ankie Kous bekend.

Wie herkent nog meer personen op de foto of wie herkent zichzelf?

Kort na 1976 splitste K.M.D. zich af van Excelsior en werd toen Showband Putten. Showband Putten werd een Jachthoornkorps o.l.v. Kars Foppen en kreeg haar eigen majorettegroep. Excelsior startte naast de majorettes en de fanfare een eigen slagwerkgroep maar hierover later meer.

Hieronder ook nog twee binnengekregen foto’s (mogelijk) uit 1976. Op de linker foto is De Pol goed op zichtbaar, thans “2 Brothers”. De twee kleine dames spelen momenteel sinds een paar jaar weer bij Excelsior. (Ria en Marla)

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

1974: Avondvierdaagse en Veluwe Tocht

Hieronder twee foto’s uit 1974 van de Avondvierdaagse (Putten?) en de Veluwe Tocht in Nijkerk. Vaandeldager is Aalt Grevengoed.

Een aantal personen op de foto’s zijn bekend: Johan van Beek, Anton van Beek, Peter Does, Cees Does, Henk Braakman, Rinus Reijersen, Henri van Beek, Gert van Beek, Cees van Middendorp en Wim Dommerhold.

Wie herkent er nog meer personen op de foto’s?

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior