100 jaar – Fanfarecorps Excelsior

Begin jaren 90. Aanloop naar 75-jarig bestaan in 1994.

De begin jaren 90 kenmerkten zich in de voorbereiding voor het jubileumjaar 1994. In dat jaar zou de vereniging namelijk 75 jaar bestaan. Al het bij elkaar verzamelde geld d.m.v. acties (Sponsorlopen, rommelmarkten etc.) was nodig om de nieuwe uniformen te kunnen bekostigen. Uiteraard gingen de optredens gewoon door.

Hieronder een foto van de Pannenkoekendag in Putten uit 1990.

In 1991 doen 5 leden van Excelsior mee aan de zogenaamde Zaterdagavondkwis van de lokale omroep Harderwijk (HALO). Kopvrouw van Excelsior was Bianca Jonker. 🙂 Zoals in het onderstaande artikel te lezen valt “bliezen de Puttense muzikanten een aardig partijtje mee”. Met een totaal van 59 punten en een derde plaats keerden de amateurmuzikanten terug naar Putten.

Ook nog wat foto’s van Koninginnedag 1991.

Blijkbaar vond men de jubileumfoto’s in 1989 niet zo goed gelukt, vandaar dat er in 1991 nieuwe werden gemaakt in de open lucht op de dijk bij Nulde. Tussen het verjagen van de muggen door zijn deze beter gelukt. 🙂

In 1992 doet Excelsior weer muzikaal mee aan de Puttense Pannenkoekendag en geven ze een concert op het pleintje bij van Ganswijk.

Het Voorjaarsconcert vond weer plaats in Stroud. Hieronder het programma en een krantenartikel over dit concert. Onder toeziend oog van genodigden en publiek werden dat jaar Berinda van de Brink, Sabine Verschuur (5 jaar) Kees van der Haar en Sonja Kamphorst (12,5 jaar) gehuldigd als jubilaris. Gastheer was Johan Jansen.Tevens een krantenfoto van de Volkskerstzang in de sporthal Putter Eng.

In 1993 werden tijdens het concert Janny Kous (25 jaar), Henk van der Haar (12,5 jaar), Bertha van de Brug, Bianca Bakker en MariĂ«lle Bakker (5 jaar) gehuldigd. Het krantenbericht geeft een mooi verslag van de avond weer door de altijd kritische journalist (en oud-lid) Cees Does. Verder wat foto’s van de optocht tijdens Koninginnedag waarop o.a. onze latere dirigent (Hans van Wingerden) te zien is met hoorn. 🙂

Posted in Historie

1989: Excelsior bestaat 70 jaar

In 1989 bestaat Excelsior 70 jaar. Qua leden had de vereniging niks te klagen met een bezetting van ruim 60 leden. Hieronder de jubileumfoto’s die toen genomen zijn op het podium in Stroud.

Het bestuur van Excelsior bestond in 1989 uit 9 personen. Bovenste rij van links naar rechts: Wim Dommerhold, Kees van der Haar, Hans Stolk, Wim Jansen, Dick Dijkhuis en Bert Jansen. Onderste rij van links naar rechts: Andrea Verschuur, Cees van Middendorp en Elly Jonkers.

Tenslotte nog wat foto’s van Koninginnedag (aubade) en de Taptoe uit 1989.

Posted in Historie

2019…het was een bijzonder jaar voor Excelsior

En zo zijn we dan alweer aan het eind van ons jubileumjaar aangekomen. Het is een bijzonder jaar geweest met veel hoogtepunten en mooie optredens. Wat wel duidelijk is dat Excelsior in al die 100 jaar veel betekend heeft voor de Puttense samenleving en belangrijker, nog steeds meedoet en de weg omhoog weer heeft gevonden!

Met de jubileumsite hebben we het niet gered om voor het eind van het jaar de hele 100 jaar van Excelsior weer te geven, vandaar dat we nog een tijdje zullen doorgaan met deze site. 🙂

Rest ons niets anders dan u een mooie jaarwisseling te wensen en wie weet zien we elkaar snel weer bij een van onze optredens in 2020.

P.S. Op zaterdag 11 januari 2020 houden wij een Nieuwjaarsconcert in Stroud. Aanvang is 19:30 uur en de toegang is gratis!

Posted in Nieuws

Excelsior-acties door de jaren heen

Om het hoofd (financieel) boven water te houden zijn er door de jaren heen altijd verschillende activiteiten/acties gehouden. Het was niet alleen mooi voor de verenigingskas maar ook met de leden onderling altijd leuk om te doen. Zoals eerder dit jaar vermeld, werden er heul vroeger activiteiten georganiseerd door het “DamescomitĂ©” zoals een bazaar. In latere jaren werd er ieder jaar een rommelmarkt georganiseerd. Deze werden onder andere gehouden in de Boerenbond, Stroud, Ronde Dakschool en de laatste (rond 2001) in de omgeving van de huidige Kringloopwinkel. Ook de jaarlijkse oliebollenactie was lucratief. Leden Henk en Gert waren werkzaam bij Bakkerij van Essen en konden daar voor lage kosten oliebollen bakken. Alle leden verzamelden zich bij van Essen en als er weer een partij gebakken was gingen de auto’s de wijken van Putten in om de bollen langs de deur te verkopen.

Naast genoemde acties werd er begin jaren ’90 een paar keer een sponsorloop gehouden. Deze werden gehouden in de Schoolstraat waar een mooi rondje gelopen kon worden. Excelsior repeteerde destijds in de Ronde Dakschool aan de van Damstraat. Op een van onderstaande foto´s loopt oud-voorzitter Cees van Middendorp in een oud majorettejurkje. Hij had een afspraak gemaakt met oud-voorzitter Kars Foppen van de Showband Putten dat het rondebedrag verhoogd zou worden indien hij de rondjes zou lopen in dat jurkje…

Tegenwoordig doet Excelsior nog jaarlijks mee aan de “Anjercollecte” van het Prins Bernhard Cultuurfonds, lopen leden 3 keer per jaar voor oud papier (al sinds de jaren “80!) en aan het eind van het jaar wordt een speculaaspoppenactie gehouden. Verder doet Excelsior sinds een paar jaar mee aan de Rabo Clubsupport van de Rabobank.

Posted in Historie

Door de leden: Johan Bos

Mijn naam is Johan Bos. Ik ben sinds 1991 lid van Excelsior. Toen ik lid werd was ik 9 jaar oud. Ik maakte toen al een paar jaar muziek. In 1988 begon ik met privéles blokfluit bij een vriendin van mijn ouders. Vervolgens heb ik van 1989 tot 1991 AMV (algemene muzikale vorming) gedaan. Na de AMV mocht ik van mijn ouders een vereniging kiezen waar ik lid van wilde worden. Dat had ook een sportvereniging o.i.d. mogen zijn, maar het werd Excelsior, daar hoefde ik niet lang over na te denken.

“Ik zou het iedereen aan kunnen raden een muziekinstrument te bespelen.”

Ik ben begonnen met de bugel en in 1997 overgestapt naar de trompet. Ik speel nog altijd met veel plezier. Ik zou het iedereen aan kunnen raden een muziekinstrument te bespelen. Het is voor jezelf goed. Je kunt je emoties uiten met een muziekinstrument en het is wetenschappelijk aangetoond dat het functioneren van je hersenen wordt verbeterd door het maken van muziek. Verder is het erg mooi om met elkaar uit alle losse partijtjes steeds weer mooie muziekstukken op te bouwen. Alle muzikanten dragen elk hun steentje bij en met elkaar zorg je ervoor dat het kunstwerk van de componist tevoorschijn komt.

Excelsior is dan 100 jaar oud, maar zeker nog springlevend. Als ik zie wat een enthousiaste groep muzikanten we hebben en hoeveel leerlingen er op dit moment worden opgeleid, dan denk ik dat we met vertrouwen de toekomst in kunnen gaan.

Johan Bos – Trompettist


Posted in Door de leden

Klaas Veijer: dirigent Excelsior 1987-2005

Een dirigent die veel mensen wellicht nog kennen is Klaas Veijer uit Stroe. Klaas begon in 1987 als dirigent van Excelsior en wist het korps weer een flinke muzikale stap te laten maken door zijn vakkundigheid. Ook werden de leerlingen door hem, en later samen met Sylvia Renes, opgeleid. De muzikanten, maar vooral de leerlingen, liepen met hem weg. Het korps groeide flink en een uitspraak van hem destijds was: “ik hoop dat we nog met 100 man de straat op komen”.

Door zijn hese stem was Klaas niet altijd goed verstaanbaar tijdens exercities, vandaar dat hij dan gebruik maakte van een megafoon die speciaal voor hem was aangeschaft. Tijdens de Taptoe bekeek hij in alle rust het ingestudeerde en zag dat het goed was, getuige onderstaande foto van de Taptoe uit 1989.

Eind 2004 kreeg Klaas gezondheidsklachten en tijdens het Voorjaarsconcert in 2005 dirigeerde Klaas nog voor de pauze en nieuwe dirigent Hans van Wingerden dirigeerde na de pauze. In december 2005 overleed Klaas.

Hieronder zien we Klaas in actie tijdens het concert in 2001 inclusief zijn leerlingen en de Taptoe Putten in 2002.

Posted in Historie

Diverse info uit 1984

Naast dat Excelsior in 1984 haar 65-jarig jubileum vierde waren er dat jaar tal van andere activiteiten. Hieronder, aan de hand van oude krantenartikelen, een overzicht.

Wie kent ze nog….de jaarlijks terugkerende feestavonden van Excelsior met de hilarische Playbackshow! In 1984 gewonnen door “The Nylons”. 🙂 Ook waren er successen voor onze (destijds) jeugdige muzikanten en deed Excelsior mee aan de festiviteiten rond “Putten 40 jaar vrij”.

Een jaarlijks terugkerend evenement in Putten was de Wielerronde van Putten, welke jaarlijks werd georganiseerd door buurtvereniging Marpibema. (MARgrietlaan/PInnenburgerweg/BErnhardlaan/MArijkelaan). Tussen de verschillende koersen door maakten Excelsior en de Showband Putten rondgangen over het parcours. Daarnaast werd in 1984 ook het zwaartepunt van Nederland onthuld….en dat was volgens sommigen destijds in Putten.

Als laatste berichtgeving over de traditionele rommelmarkt, gehouden in de Ronde Dakschool aan de van Damstraat.

Posted in Historie

In memoriam – dhr. van der Wal

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze Beschermheer

Okke van der Wal

Wij hebben de heer van der Wal leren kennen als een goed en bijzonder mens.  
We denken met diep respect terug aan wie hij was en wat hij voor ons heeft betekend. We hebben veel aan hem te danken.
We wensen de familie heel veel sterkte toe voor de komende tijd om dit grote verlies te dragen.

Bestuur en leden fanfarecorps Excelsior Putten

Posted in Nieuws

Hotel “Excelsior” Putten

Tijdens het speuren op het internet naar documentatie over Excelsior stuitten wij op onderstaand artikel over de verkoop van het Hotel “Excelsior” te Putten. Volgens het artikel zou het hebben gelegen aan de Rijksstraatweg te Putten.

Wie weet waar dit Hotel precies heeft gestaan en of het pand nog steeds bestaat?

Overveluwsch Weekblad Harderwijker Courant 24-10-1903
Posted in Historie

100 jaar…

Rond het 60 jarig jubileum van Excelsior in 1979 en begin jaren ’80 is de discussie gevoerd of het fanfarecorps Excelsior al niet langer zou bestaan dan de destijds 60 jaar. Dit had te maken met journalist G. Huisman die zich bezig hield met de historie van Putten en in dat licht een boekje over Excelsior zou maken. Het boekje is er echter nooit gekomen omdat Huisman van mening was dat uit zijn onderzoek naar de vereniging bleek dat Excelsior al in 1897 zou hebben bestaan en in 1902 zou zijn heropgericht.

In de aanloop naar het 100-jarig jubileum heb ik onderzoek gedaan in het archief van de Gemeente Putten en op diverse digitale archieven op het internet. Uit de diverse documenten blijkt inderdaad dat er al een muziekvereniging Excelsior Putten heeft bestaan vóór 1919. Er is echter nergens een bewijs te vinden dat de vereniging toen al officieel is vastgelegd. Men heeft dus al wel voor 1919 muziek gemaakt onder de naam fanfarecorps Excelsior. Onderstaand bericht is een aankondiging van een “Uitvoering van het Fanfarecorps Excelsior te Putten”. Locatie is het goed verwarmde Koetshuis van den Heer van Dam. (Huidige Restaurant “De Heerdt in Putten)

Uit: “De Harderwijker” van 16-01-1907

Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 verdween Excelsior echter van het muzikale toneel. Over de gehele periode van deze oorlog, 1914-1918, heb ik geen berichtgeving terug kunnen vinden over Excelsior. Onderstaand artikel laat zien dat na de oorlog het toch weer begint te kriebelen en een groep muzikanten op zoek gaat naar een geschikte repetitie locatie voor het fanfaregezelschap.

Uit: “De Harderwijker” van 22-02-1919

Tijdens een Gemeentevergadering op dinsdag 29 april 1919 wordt onder punt 9 een verzoek besproken van het Bestuur der Muziekvereeniging “Excelsior” om voor hare oefeningen gebruik te mogen maken van een lokaal der O.L. School nu of na opheffing der distributie. (distributie had te maken met verdeling van (levens)middelen in de oorlog en genoemde school werd gebruikt als distributiebureau)

Uit: “De Harderwijker” van 03-05-1919


In mei 1919 wordt er vervolgens door het Bestuur van de Muziekvereeniging “Excelsior” een vergadering uitgeschreven met het doel tot de wederoprichting te komen van het Fanfaregezelschap. De vraag of de tijd thans gekomen is om het Fanfarecorps opnieuw leven in te blazen, werd met algemeene instemming begroet. De repetities zullen zoo spoedig mogelijk weder aan-vangen. Het wachten is alleen nog op een geschikte lokaliteit van de repetities.

Uit: “De Harderwijker” van 17-05-1919

Uit de krant “De Harderwijker” van 04 juni 1919 blijkt dan dat de Muziekvereeniging “Excelsior” een lokaliteit van de Chr. School aan den Voorthuizerweg heeft gehuurd voor het houden der repetities van het fanfarecorps.

Uit “De Harderwijker” van 04-06-1919

Dat het in deze beginperiode niet allemaal van een leien dakje ging blijkt dan weer uit onderstaand artikel uit krant “De Harderwijker” van 02 juli 1919.

Uit: “De Harderwijker” van 02-07-1919

Conclusie: Heeft er voor 3 juni 1919 een fanfarecorps Excelsior Putten bestaan? Hierop is het antwoord “ja”. OfficiĂ«le vastlegging van het “nieuwe” Excelsior is echter gedaan door de oprichters op 3 juni 1919, getuige onderstaande uittreksel van de Kamer van Koophandel waarin de datum van oprichting staat vermeld.

Uittreksel Kamer van Koophandel

Vanaf 3 juni 1919 heeft fanfarecorps Excelsior voor een aaneengesloten periode van 100 jaar bestaan en viert het dus in 2019 haar 100-jarig jubileum!

Henk van der Haar Voorzitter


Posted in Historie