100 jaar – Fanfarecorps Excelsior

Door de leden: Dennis de Boer

Dennis de Boer is de naam, 27 jaar jong, kom uit Putten en woon nog thuis bij mijn ouders. In het dagelijks leven zit ik in de installatietechniek bij installatiebedrijf E. Kleijer. Verder zijn mijn hobby’s eigenlijk alles wat met licht, muziek, geluid en beeld te maken heeft.  Zo combineer ik Excelsior met een andere hobby; Veluwe FM.

Het is dan ook inmiddels zo ‘n 17 jaar geleden dat ik bij Excelsior kwam, doordat ik de techniek bediende bij het muziekprogramma HaFaBra, gepresenteerd door Peter Does en Wietze van der Zee.     Destijds was Peter Does de drumbandinstructeur en hij kon wel wat leerlingen gebruiken. In die tijd zat ik ook nog op gitaarles maar moest toch een keuze maken, ik besloot om lid te worden van Excelsior.

“Er gaat geen repetitie voorbij waarbij er niet gelachen wordt.”

Tot op heden speel ik voornamelijk snaretrom wat me uitstekend bevalt. Er gaat geen repetitie voorbij waarbij er niet gelachen wordt. Zeker als we voor de 6e keer weer dezelfde maat niet goed slaan. Zo goed zijn we op elkaar ingespeeld.

Qua optreden staat de Taptoe en Koningsdag hoog in mijn lijst.  Hoe mooi is het om als korps rond te lopen en mooie marsen te kunnen spelen, zeker als er veel Puttense bevolking langs de kant staat en spontaan begint te klappen als je langs loopt. Verder ben ik ook betrokken bij The Peppernuts. Dit is erg leuk om te doen vanwege de diversiteit aan optredens bij scholen, woongroepen en intochten.

Ik hoop dat Excelsior nog veel meer leden krijgt en lang mag voortbestaan, want wat is een intocht avondvierdaagse, Koningsdag en Taptoe Putten zonder Excelsior…….

Dennis de Boer – Slagwerker
Posted in Door de leden

Het jaar 1934

Na alle berichtgeving over ons concert van afgelopen zaterdag 9 maart, gaan we weer verder met de geschiedenis van onze vereniging.

Dit keer een groepsfoto uit 1934 en het Jaarverslag over 1934. In 1934 bestond de vereniging 15 jaar.

Over de foto is weinig bekend. Waar is de foto genomen? Misschien herkend iemand nog een muzikant op de foto?

In het Jaarverslag geeft secretaris H. Bosch de goede verstandhouding aan tussen dirigent E. Mooy en het bestuur. Ook de leden worden geprezen voor hun inzet en de behaalde resultaten op concoursen. De medelevendheid van de burgerij is ook zeer te prijzen. De voorzitter (E. Polhoud) heeft te kennen gegeven ermee op te houden en zich niet meer herkiesbaar te stellen omdat hij wegens zijn bedrijf de belangen van de vereniging niet meer naar behoren kan behartigen. De voorzitter wordt uitvoerig bedankt voor zijn inzet en werkzaamheden tijdens zijn voorzitterschap. Het bestuur zag er daarna als volgt uit:

  • Voorzitter H.J.W. Spruytenburg
  • 2e Voorzitter H. Jansen
  • Secretaris H. Bosch
  • 2e Secretaris St. van Boeijen
  • Penningmeester W. Kieft
  • 2e Penningmeester A. Pieper
  • Bibliothecaris C.J. van de Brink
  • Commissaris van Orde J. van Losenoord
  • Algemeen Adjunct G. Seegers

In 1934 werd ook de nieuwe Muziektent geopend. (Waar heeft deze gestaan?) Ook wordt beschreven dat het donkere tijden zijn, de crisis overheerst en men al het mogelijke moet blijven doen om de vereniging in leven te houden. “Wij moeten het ideale gebouw van de toekomst schetsen in ons eigen kracht, en daaruit de moed putten om ons werk ongeschonden door het diepe dal van den huidigen moeilijken tijd dragen naar de hooge toppen van een nabije toekomst”, aldus Bosch. Oproep wordt gedaan aan de leden om hieraan mee te werken en het bestuur bij zijn beslissingen te steunen. “Dus is er iets, bespreekt dat met U bestuur, doch nooit of te nimmer op straat, dat brengt geen opbouw, het doet afbreuk.” Bosch besluit zijn Jaarverslag met de woorden: “Ik besluit thans met den wensch, dat 1935 voor ons allen en voor onze Vereeniging een jaar moge worden van opbloei, en dat wij elkaar zullen vinden in het schoone doel der muzikale ontwikkeling, tot steun van onze thans krachtige Vereeniging “Excelsior”.”

In dit bericht zijn ook nog de Notulen der Jaarvergadering op 8 februari 1934 bijgevoegd. Hierbij zijn ook de leden aanwezig. (Tegenwoordig houdt Excelsior 1 a 2 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering met haar leden) Tijdens de Jaarvergadering vindt altijd een jaarverslag van de secretaris en penningmeester plaats. Evenals een verslag van de Kascommissie die de financiële boeken controleert. Het batig saldo in 1934 betrof Fl. 25,35…..

Posted in Historie

Druk bezocht jubileumconcert Excelsior

Zaterdag 9 maart heeft fanfarecorps Excelsior in een volle theaterzaal van Stroud haar concert gegeven. Fanfare, drumband en het leerlingenorkest hadden het afgelopen halfjaar hard gerepeteerd om een spetterend optreden te kunnen neerzetten. Bezoekers spraken na afloop hun waardering uit voor de gevarieerde avond en hebben kunnen genieten van de goed uitgevoerde muziekstukken. Ook de grote vooruitgang van de vereniging, dankzij de muzikale leiding en de inzet van de leden, is met dit concert niet onopgemerkt gebleven. Excelsior presenteerde zich deze avond in het nieuwe concerttenue; geleverd door Broekhuis Mode Putten.

Posted in Nieuws

Door de leden: Marla

Toen ik acht jaar was ben ik begonnen bij Excelsior.
Vroeger was het heel gewoon; als je van muziek hield ging je een instrument bespelen. In mijn geval was dat een Bugel.
Ik heb dat ruim negen jaar gedaan, toen kreeg ik andere verplichtingen.

Toch zijn er wel dingen blijven hangen uit die tijd. Bijvoorbeeld dat het bij de Taptoe in Garderen zo heet was dat je maar met je tenen moest jubelen om niet flauw te vallen. En dat als we de Veluwse wandeltocht in Nijkerk liepen  daarna heerlijke nougat kregen. Mmmm! En ook die vreselijke blauwe pakjes, met hele korte rokjes. Maar dat was nu eenmaal zo.

“Vreselijke blauwe pakjes met hele korte rokjes”

Na ruim 30 jaar ben ik samen met een vriendin gevraagd om bij de Peppernuts te komen spelen. Ik dacht van oei, dat kan ik niet meer, maar je verleert het niet en ik vond het eigenlijk best leuk. Ik zou met kerst nog mee doen omdat ze te weinig bugels hadden en daarna stoppen. Het begon toch te kriebelen om te blijven en zo ben ik nu alweer vier en half jaar lid!

Ik denk nog niet aan stoppen want het spelen blijft leuk, het is ontspanning en een stukje gezelligheid met z’n allen. Zolang het nog kan en lukt, blijf ik voorlopig muziek maken.

Posted in Door de leden