100 jaar – Fanfarecorps Excelsior

1994: Excelsior bestaat 75 jaar

In 1994 bestaat Excelsior 75 jaar en worden er weer nieuwe uniformen aangeschaft. De uniformen zijn van zeer goede kwaliteit want in 2020 loopt het corps nog steeds in deze uniformen. 🙂

Deze keer werden de jubileumfoto’s gemaakt in en bij het gemeentehuis. Excelsior marcheerde die middag vanaf het repetitiegebouw (Ronde Dakschool) in de oude uniformen naar het gemeentehuis en na het omkleden in de nieuwe uniformen werd er nog een rondgang door het dorp gemaakt.

Na de rondgang marcheerde men naar Stroud waar een receptie gegeven werd. Bestuur in die tijd bestond uit Cees van Middendorp, Johan Jansen, Bert Jansen, Andrea Verschuur, Roland van Damme, Henk van der Haar en Theo Paalman. Toespraken waren er onder andere van wethouder Klaas van der Werf. Hij refereerde aan een uitspraak van raadslid Jan van Nieuwenhuizen: “Een dorp zonder fanfare is een dood dorp”. Ook werd Excelsior verrast door een optreden van de Showband Putten. Oud-muzikaal leider Kars Foppen sprak lovende woorden over de samenwerking tussen Excelsior en de Showband (voorheen KMD). Speciaal voor de gelegenheid speelde de band de mars “Breda”, die de vereniging bij het 40-jarig jubileum aangeboden had gekregen van Excelsior. De mars was door de Showband niet te vinden maar dirigent Klaas Veijer van Excelsior had hem toch op de kop weten te tikken.

“Een dorp zonder fanfare is een dood dorp”

Ook werden er deze middag nieuwe instrumenten aan Excelsior aangeboden, waaronder een nieuw drumstel. (Anno 2020 ook nog steeds in gebruik) Dit werd mede mogelijk gemaakt door Kringloopwinkel Overnodig.

Onderstaand wat krantenberichten uit die tijd.

Hieronder een oude video, gemaakt door Henk Kous, met een verslag van het “Mammoetconcert” op de Dag van de Muziek d.d. zaterdag 28 mei 1994 bij de oude Kerk. Verder in deze video de activiteiten op zaterdag 4 juni 1994; de rondgang in de oude uniformen, het omkleden in de nieuwe in het Gemeentehuis, maken van de jubileumfoto’s, rondgang in de nieuwe uniformen en de receptie in Stroud.

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

Begin jaren 90. Aanloop naar 75-jarig bestaan in 1994.

De begin jaren 90 kenmerkten zich in de voorbereiding voor het jubileumjaar 1994. In dat jaar zou de vereniging namelijk 75 jaar bestaan. Al het bij elkaar verzamelde geld d.m.v. acties (Sponsorlopen, rommelmarkten etc.) was nodig om de nieuwe uniformen te kunnen bekostigen. Uiteraard gingen de optredens gewoon door.

Hieronder een foto van de Pannenkoekendag in Putten uit 1990.

In 1991 doen 5 leden van Excelsior mee aan de zogenaamde Zaterdagavondkwis van de lokale omroep Harderwijk (HALO). Kopvrouw van Excelsior was Bianca Jonker. 🙂 Zoals in het onderstaande artikel te lezen valt “bliezen de Puttense muzikanten een aardig partijtje mee”. Met een totaal van 59 punten en een derde plaats keerden de amateurmuzikanten terug naar Putten.

Ook nog wat foto’s van Koninginnedag 1991.

Blijkbaar vond men de jubileumfoto’s in 1989 niet zo goed gelukt, vandaar dat er in 1991 nieuwe werden gemaakt in de open lucht op de dijk bij Nulde. Tussen het verjagen van de muggen door zijn deze beter gelukt. 🙂

In 1992 doet Excelsior weer muzikaal mee aan de Puttense Pannenkoekendag en geven ze een concert op het pleintje bij van Ganswijk.

Het Voorjaarsconcert vond weer plaats in Stroud. Hieronder het programma en een krantenartikel over dit concert. Onder toeziend oog van genodigden en publiek werden dat jaar Berinda van de Brink, Sabine Verschuur (5 jaar) Kees van der Haar en Sonja Kamphorst (12,5 jaar) gehuldigd als jubilaris. Gastheer was Johan Jansen.Tevens een krantenfoto van de Volkskerstzang in de sporthal Putter Eng.

In 1993 werden tijdens het concert Janny Kous (25 jaar), Henk van der Haar (12,5 jaar), Bertha van de Brug, Bianca Bakker en Mariëlle Bakker (5 jaar) gehuldigd. Het krantenbericht geeft een mooi verslag van de avond weer door de altijd kritische journalist (en oud-lid) Cees Does. Verder wat foto’s van de optocht tijdens Koninginnedag waarop o.a. onze latere dirigent (Hans van Wingerden) te zien is met hoorn. 🙂

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

1989: Excelsior bestaat 70 jaar

In 1989 bestaat Excelsior 70 jaar. Qua leden had de vereniging niks te klagen met een bezetting van ruim 60 leden. Hieronder de jubileumfoto’s die toen genomen zijn op het podium in Stroud.

Het bestuur van Excelsior bestond in 1989 uit 9 personen. Bovenste rij van links naar rechts: Wim Dommerhold, Kees van der Haar, Hans Stolk, Wim Jansen, Dick Dijkhuis en Bert Jansen. Onderste rij van links naar rechts: Andrea Verschuur, Cees van Middendorp en Elly Jonkers.

Tenslotte nog wat foto’s van Koninginnedag (aubade) en de Taptoe uit 1989.

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior