100 jaar – Fanfarecorps Excelsior

Herdenking Oktober Razzia Putten door de jaren heen

Ieder jaar wordt op 2 oktober de razzia van Putten herdacht bij monument “De Vrouw van Putten”. Het monument, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de razzia op 1 en 2 oktober 1944, is op 1 oktober 1949 door Koningin Juliana onthuld. Het monument bestaat uit een herdenkingshof, ontworpen door Prof. Bijhouwer en een zandstenen beeld van Mari Andriessen. Het is een vrouw in klederdracht met een zakdoek in haar hand. Ze kijkt in de richting van de Oude Kerk, van waaruit de mannen werden weggevoerd.

Onthulling van “De Vrouw van Putten” door Koningin Juliana in 1949

Tot de onthulling van dit monument werd er in 1947 al een gedenksteen aan de zuidgevel van de Oude Kerk aangebracht met het opschrift “Van hier werden zij weggevoerd”.

In de archieven komen we voor het eerst een artikel tegen uit De Volkskrant van 28 september 1953 en het Ermelo’s Nieuwsblad van 09 oktober 1953 dat het fanfarecorps Excelsior deelnam aan de herdenking door gewijde muziek te spelen.

Ieder jaar wordt tijdens de herdenking, naast het Wilhelmus, Psalm 84 door Excelsior gespeeld. Reden is dat de opgesloten mannen dit hebben gezongen in de Oude Kerk, voor zij op transport werden gezet naar Amersfoort.

Na een lange en bange nacht werden de mannen afgemarcheerd naar het station. Dominee Holland vroeg toen toestemming aan de Duitsers om nog met de mannen te mogen bidden. Bovendien verzocht hij de mannen psalm 84 : 3 en 4 te zingen. Eerst weifelend en onzeker, later krachtiger, zongen de 659 mannen deze psalm. (bron: Verhaal van Putten)

Aangezien er tijdens de razzia in 1944 ook veel mannen/leden van Excelsior zijn weggevoerd wordt er ieder jubileumjaar, rond de oprichtingsdatum van 3 juni, door het bestuur een bloemstuk gelegd bij het monument, zo gebeurde dit ook in het huidige 100-jarig jubileumjaar.

Door de jaren heen zijn er diverse hoogwaardigheidsbekleders bij de herdenking aanwezig geweest. Zo was in 1994, toen nog Koningin, Beatrix aanwezig en in 2014 premier Rutte. Dit jaar bij de 75e herdenking zal wederom, nu Prinses, Beatrix aanwezig zijn.

Meer informatie over de Razzia van Putten is te vinden op https://www.oktober44.nl/ en https://verhaalvanputten.nl/razzia-putten

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

1976: Excelsior krijgt majorettes

In 1976 wordt er een majorettekorps opgericht die voortaan voor K.M.D. en Excelsior gaan lopen bij straatoptredens. Gestart wordt met een groep van 18 meiden/dames. Hieronder is te zien hoe dat er toen uitzag tijdens een optreden Veluwe Tocht in mei 1976 te Nijkerk. Eerst de majorettes, vervolgens K.M.D. en dan Excelsior. Een hele stoet!

Van de eerste groep Majorettes zijn op de foto alleen Greet Wiertz (nu Stolk), Rina Braakman (nu van Beek), Janneke van Veenhuizen (nu van Hemel), Yolanda van Beek (nu Plaatzer), Rita Zeegers, Betty van Beek, Renda Everts, Gretha of Gerda den Herder en Ankie Kous bekend.

Wie herkent nog meer personen op de foto of wie herkent zichzelf?

Kort na 1976 splitste K.M.D. zich af van Excelsior en werd toen Showband Putten. Showband Putten werd een Jachthoornkorps o.l.v. Kars Foppen en kreeg haar eigen majorettegroep. Excelsior startte naast de majorettes en de fanfare een eigen slagwerkgroep maar hierover later meer.

Hieronder ook nog twee binnengekregen foto’s (mogelijk) uit 1976. Op de linker foto is De Pol goed op zichtbaar, thans “2 Brothers”. De twee kleine dames spelen momenteel sinds een paar jaar weer bij Excelsior. (Ria en Marla)

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

1974: Avondvierdaagse en Veluwe Tocht

Hieronder twee foto’s uit 1974 van de Avondvierdaagse (Putten?) en de Veluwe Tocht in Nijkerk. Vaandeldager is Aalt Grevengoed.

Een aantal personen op de foto’s zijn bekend: Johan van Beek, Anton van Beek, Peter Does, Cees Does, Henk Braakman, Rinus Reijersen, Henri van Beek, Gert van Beek, Cees van Middendorp en Wim Dommerhold.

Wie herkent er nog meer personen op de foto’s?

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

1972: Formatie van een jeugdkorps bij Excelsior

In 1972 wil Excelsior op korte termijn een jeugdkorps gaan formeren, getuige onderstaand artikel uit het Veluws Nieuwsblad van 05 april 1972. Doel is om het grote korps in de toekomst sterk uit te breiden. Opleiding gebeurde destijds nog via de Streekmuziekschool uit Harderwijk.

Anno 2019 leidt Excelsior haar leerlingen in eigen beheer op middels een Opleidingsorkest. Gezamenlijk op les is nu eenmaal leuker dan alleen! Ook muziek komen maken bij Excelsior? Kom dan gerust eens kijken bij een van onze repetities op de dinsdagavond in Stroud of kijk op onze website https://www.fanfarecorpsexcelsior.nl/ voor meer informatie. Ook nu willen we de vereniging toekomstbestendig maken voor de toekomst!

Veluws Nieuwsblad, 05-04-1972
Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

De jaren ’70: 1970

We zijn inmiddels aanbeland in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Onderstaand een artikel over de jaarvergadering over het jaar 1969 die in januari 1970 werd gehouden in het Dorpshuis Stroud. Uiteraard had Excelsior een druk programma achter de rug in het jubileumjaar 1969 toen de vereniging haar 50-jarig jubileum vierde. Maar liefst 50 keer trad de vereniging op bij diverse evenementen, wat neerkomt op bijna 1 optreden per week. Opvallend zijn de opmerkingen aan het eind van de vergadering van de toenmalige dirigent W.A.J.C Wakelkamp die zich druk maakte over de subsidie die de vereniging kreeg t.o.v. omringende gemeenten. Deze was in zijn ogen veel te laag; 650 gulden terwijl dit volgens hem voor Excelsior en K.M.D. gezien het ledenaantal wel 3000 gulden mocht zijn. Als laatste merkte hij op dat Excelsior een gezellige en gezonde vereniging is en dat hij hoopt dat dit in 1970 zo zal blijven.

Veluws Nieuwsblad, 29-01-1970
Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

1969: Excelsior bestaat 50 jaar

1969 – Jubileumfoto Excelsior in nieuwe uniformen aan de Brinkstraat

In 1969 bestaat het fanfarecorps Excelsior 50 jaar en dat wordt groots gevierd. Hieronder een indruk van de festiviteiten d.m.v. krantenberichten en foto’s.

Eerst een krantenbericht uit het Veluws Nieuwsblad van 10 april 1969. Hierin worden de feestelijkheden aangekondigd en staat de trekkingslijst van de loterij die gehouden was door het comité Uniformen fonds muziekvereniging Excelsior te Putten. De 1e prijs was zowaar een Volkswagen en werd gewonnen door J.H. Keemink. Totaal waren er 20.000 loten voor verkocht.

Veluws Nieuwsblad, 10-04-1969

In het Veluws Nieuwsblad van 05 juni 1969 staat het programma beschreven die voor het jubileum worden gehouden. Deze dag worden ook de nieuwe uniformen gepresenteerd en komt het korps marcherend in het nieuw uit de voormalige Eierhal.

Veluws Nieuwsblad, 05-06-1969
Excelsior marcheert met de nieuwe uniformen vanuit de Eierhal.

In het Veluws Nieuwsblad van 12 juni 1969 staan de festiviteiten na afloop beschreven. Dhr. L. Schuit, voorzitter van het comité “Excelsior in het nieuw”, reikte onder andere ook nog een aantal nieuwe instrumenten uit aan de vereniging. De fa. G. Meiling en Zn. uit Putten, welke hadden helpen uitzoeken van de kleuren en modellen van het nieuwe uniform, deed de stropdassen cadeau aan Excelsior. De blauwe kousen werden aangeboden door mevr. van Dijk-van Beek. Dhr. Schouten van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Harmonie en Fanfaregezelschappen reikte Excelsior de gouden medaille uit ter ere van het 50-jarig bestaan.

Veluws Nieuwsblad, 12-06-1969

Na afloop van alle drukte rondom de festiviteiten is het natuurlijk tijd voor een afzakkertje door de leden getuige onderstaande foto. Op de foto zijn aan de rechterkant Rinus Reijersen en Jannie Kous zichtbaar. Helemaal rechts achteraan Jaap (collectebus) Gerritsen, die toen ook lid was van Excelsior.

Leden nemen een afzakkertje
Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior