100 jaar – Fanfarecorps Excelsior

1959: Fanfarecorps Excelsior 40 jaar

In 1959 bestaat het fanfarecorps Excelsior 40 jaar. In onderstaand krantenartikel uit het Veluws Nieuwsblad van 24-09-1959 staat beschreven dat er in Putten reeds in 1906 een muziekkorps “Excelsior” was opgericht. Deze vereniging heeft bestaan tot aan de Eerste Wereldoorlog. In 1919 ontstond een heroprichting, welke beschouwd wordt als de officiële oprichting en het thans bestaande Excelsior. Ter ere van het 40-jarig bestaan werd er op zaterdag 26 september 1959 een muzikale rondgang gemaakt door het dorp met aansluitend een receptie in voormalig Hotel “De Roskam”.

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

Commissie van Samenwerking Plaatselijke Verenigingen (C.S.P.V.)

In diverse berichten uit archieven komt vaak naar voren dat Excelsior veel samenwerkte met andere Puttense verenigingen, variërend van zangverenigingen tot sportverenigingen. Waar komt deze samenwerking vandaan? Na enig speurwerk op internet blijkt dat op 21 januari 1936 in de zaal van mej. Wed. J. van Dam (nu: Restaurant “De Heerdt”) op initiatief van het Puttensch Mannenkoor een vergadering belegd werd met diverse verenigingen om te komen tot de oprichting van een Commissie van Samenwerking Plaatselijke Verenigingen (C.S.P.V.) Hierin nemen de volgende verenigingen zitting: Excelsior, De Lofstem, ’t Herfstklokje, Hercules, H.G.M., S.V.N. en het Puttensch Mannenkoor. Het doel van deze commissie was om meer samenwerking te verkrijgen onder de plaatselijke verenigingen.

Veel zang- en muziekconcoursen vonden plaats op het feestterrein aan de Hoofdlaan te Putten. Ook de zogenaamde “Musicaletta” werd hier gehouden. Hieronder wat krantenberichten uit 1959 over verschillende evenementen.

Naast genoemde evenementen was het feestterrein aan de Hoofdlaan destijds ook de locatie van de Kermis in Putten.

Kermisattractie in Putten
Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

1958: Verhaal bij de foto

In ons archief hebben we veel (zwart-wit) foto’s waarvan het jaartal en het soort evenement onbekend is. Zo ook onderstaande foto. Door uitpluizen van krantenartikelen is het zeer waarschijnlijk dat de foto is gemaakt in 1958 op het feestterrein aan de Hoofdlaan in Putten tijdens de “Musicaletta”. In het artikel wordt namelijk geschreven: “Voor dit evenement was een 50 meter breed decor klaargemaakt, waarachter een Griekse tempel, alles door schijnwerpers verlicht.” De Griekse tempel is op de foto goed zichtbaar, met hiervoor de vaandeldragers van de deelnemende muziekverenigingen. De vaandeldrager van Excelsior staat geheel links opgesteld. Muzikanten op de voorgrond zijn die van Excelsior. Achterste rij, geheel rechts (met saxofoon) is oud-voorzitter Marinus Reijersen. Eerste rij, tweede van links is Dick Does.

Wie herkent er nog meer personen op de foto?

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

Door de leden: Ria Magg-Does

Hallo, ik ben Ria Magg Does. Toen ik ongeveer 8 jaar oud was ging ik bij de fanfare en ben bugel gaan spelen. Dat hoorde er bij ons in de familie gewoon bij. Alle neven en nichten waren erbij.

“…. ik liep dus gewoon rechtdoor ….”

Wat ik nooit zal vergeten was mijn eerste taptoe in Garderen. Tijdens de show moest de middenrij op een bepaald moment invoegen naar links en rechts. En jullie begrijpen het al…ik liep dus gewoon rechtdoor. Voelde ik me dus niet echt gelukkig mee.

Toen ik op mijn 23e ging trouwen ben ik gestopt met de fanfare. Tot ongeveer vier jaar geleden de vriendin van mijn dochter (zij zat toen nog bij de fanfare) mij vroeg of ik het leuk zou vinden om terug te komen zodat ik met de Peppernuts mee zou kunnen doen. Dit leek mij erg leuk en ook aan mijn vriendin gevraagd (die net als ik niet meer speelde) of ze het leuk zou vinden om mee te gaan. Zij was ook gelijk enthousiast.

Na sinterklaas werd er gevraagd of we dan ook nog met de volkskerstzang mee wilden spelen. Dit wilde we wel doen. En toen zijn we maar weer lid geworden . En daar hebben we tot op de dag van vandaag nog geen spijt van gekregen!

Ria Magg-Does – Bugelist
Posted in Door de leden

1957: 10 jaar trommelclub KMD Putten

Hieronder een mooi krantenartikel uit het Veluws Nieuwsblad van 26-09-1957 dat gaat over het destijds 10-jarig bestaan van “Trommelclub K.M.D.” K.M.D. (Klein Maar Dapper), opgericht door Hendrik Simon op 27 oktober 1947, begon ooit als onderafdeling van het fanfarecorps Excelsior met 14 leden. In het begin van 1949 werd de trommelclub vrijgemaakt en werd het een zelfstandige vereniging. Bij straatoptredens traden K.M.D. en Excelsior vaak samen op. K.M.D. is later overgegaan in Showband Putten.

In een buitengewone ledenvergadering van 13 september 2016 heeft het bestuur van Showband Putten met pijn in het hart de leden geïnformeerd om definitief een punt te zetten achter het bestaansrecht van deze eens zo mooie vereniging.

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

Taptoe(s) Putten

Zaterdag 15 juni 2019 is weer de jaarlijkse Taptoe Putten. De Taptoe Putten werd voor het eerst gehouden in 1979. Alle Taptoes zijn gehouden op het Fontanusplein en een enkele keer op het voetbalveld bij SDC, zoals ook dit jaar het geval is. De Taptoe Putten wordt altijd georganiseerd door Excelsior in samenwerking met de Gemeente Putten. De Gemeente Putten ondersteunt Excelsior met een financiële bijdrage waardoor de Taptoe Putten nog steeds vrij toegankelijk is voor het publiek. Onze dank gaat dan ook uit naar de Gemeente Putten en we hopen nog vele jaren een Taptoe voor de bevolking van Putten te mogen organiseren!

Hieronder een mooie fotocollage van verschillende Taptoes door de jaren heen.

Posted in Beeldmateriaal, Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

Routes stertocht 15 juni

Voorafgaand aan de Taptoe op zaterdag 15 juni zullen de 3 gastkorpsen, K&G Leiden, AMIGO Leiden en Jong Advendo Sneek een stertocht gaan lopen. Vanaf 18:50 uur zullen zij vertrekken vanaf MFC Stroud richting de Taptoelocatie bij SDC. Hieronder de twee routes die de korpsen lopen. (2 korpsen lopen dezelfde route) Wilt u alledrie de korpsen voorbij zien komen dan is de Roosendaalseweg de beste plek, deze avond omgedoopt tot de “Taptoestrip”.

Posted in Aankondiging, Nieuws

Zaterdag 15 juni Jubileumtaptoe Putten

Zaterdag 15 juni is het zover: een speciale editie van de Taptoe Putten! Vanwege het 100-jarig jubileum van Excelsior is er groots uitgepakt met de optredende korpsen dit jaar. Wat dacht u van:

  • Show- and Marchingband K&G Leiden
  • Drum- en Showfanfare Jong Advendo
  • Show- and Marchingband AMIGO Leiden
  • Fanfarecorps Excelsior Putten

K&G verzorgt deze Taptoe twee spetterende optredens, namelijk: “Another Night at the Opera” en hun nieuwste showproduct “Rock Show”.

Jong Advendo zal een spetterende show verzorgen samen met haar showgirls.

AMIGO brengt haar nieuwste show op de muziek van de wereldberoemde Britse band COLDPLAY.

Jubilerend Fanfarecorps Excelsior gaat zich dit jaar niet presenteren met een show maar zal wel met de hele vereniging een mooi muzikaal programma brengen. Het jubilerende korps mag deze avond natuurlijk niet op haar eigen feestje ontbreken!

In de finale zal medewerking worden verleend door The Seaforth Highlanders of Holland.

Vooraf zal er vanaf 18:50 uur door de drie gastkorpsen een stertocht worden gelopen vanaf MFC Stroud naar de Taptoe locatie.

Taptoe Putten wordt door Excelsior georganiseerd in samenwerking met de Gemeente Putten.

Aanvang Taptoe is 20:00 uur. Locatie: Hoofdveld SDC Putten. Toegang is GRATIS.

Posted in Aankondiging, Nieuws

1956: Fanfarecorps Excelsior op weg naar 1e uniform

Halverwege jaren ’50 van de vorige eeuw heeft Excelsior nog steeds geen compleet uniform. Het enige wat de muzikanten “uniform” dragen tijdens een optreden is een pet. In 1956 wordt er een “bazaarcomité” opgericht die zich ten doel stelt om de muzikanten in uniform te steken. Hiervoor werd onder andere een 3-daagse bazaar gehouden in de Gemeentelijke Eierhal in Putten. (15/16/17 november 1956) De bazaar werd geopend door Jhr. Mr. W.F. Quarles van Ufford, burgemeester van Putten en erevoorzitter van Excelsior. In zijn toespraak geeft hij aan dat het weer crescendo gaat met de vereniging nadat er moeilijkheden zijn geweest. “Nu er nieuwe leden bij zijn gekomen gaat alles weer naar wens. Er is echter nog één ding wat niet is zoals in naburige gemeenten, nl. een muziekkorps gestoken in uniform. Daarvoor wordt nu deze bazaar gehouden. Het gaat hier dus niet om een specifiek doel, doch om een dorpsbelang.” Zaterdag 17 november deed Excelsior ook nog mee aan de intocht van Sinterklaas in Putten in samenwerking met K.M.D. en wandelsportvereniging W.I.O.S. Sinterklaas kwam destijds nog aan per trein op het station van Putten. Per auto reed de Sint naar de Eierhal, waarna om 19:00 uur de bazaar voor de laatste maal werd geopend. De Eierhal is in 1977 afgebroken om plaats te maken voor het huidige gemeentehuis.

Een andere actie voor het uniformfonds kwam van de Puttense Patroonsvereniging. Zij hadden besloten om op hun kosten één muzikant in uniform te steken. “We spreken de wens uit, dat dit een voorbeeld mag zijn voor andere verenigingen om ook op één of andere wijze met iets naar voren te komen.”

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior