100 jaar – Fanfarecorps Excelsior

Medewerking Avondvierdaagse Ermelo en Putten

Donderdag 6 juni a.s. zal Fanfarecorps Excelsior muzikale medewerking verlenen tijdens de intocht van de Avondvierdaagse in Ermelo. Vrijdag 7 juni is Excelsior aanwezig bij de feestelijke intocht in Putten.

Sinds jaar en dag is Excelsior muzikaal aanwezig tijdens de intocht van de Avondvierdaagse in Putten. De eerste werd georganiseerd door wandelsportvereniging “WIOS” in 1951. Getuige het krantenbericht van 22-06-1951 was de trommelclub van Excelsior hierbij aanwezig. Inmiddels komt de 68e editie eraan en is Excelsior ook dit jaar weer van de partij!

Bijgevoegde foto hebben wij mogen ontvangen van mevrouw Dekker. Zelf loopt zij in de middelste rij als derde van voren gezien. Op de voorste rij, in het midden op de dieptrom, loopt mevrouw Ans Schreuder.

Posted in Aankondiging, Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior, Nieuws

1955: Excelsior krabbelt op na dip

Dat de geschiedenis zich steeds herhaalt blijkt wel uit onderstaand krantenartikel uit 1955.

Midden jaren ’50 van de vorige eeuw ging het een tijdje niet goed met Excelsior, getuige onderstaand krantenartikel uit het Ermelo’s Nieuwsblad van 23-06-1955. Op een bijzondere ledenvergadering heeft in de vereniging een sterke reorganisatie plaatsgevonden. Er werd tijdens deze vergadering een nieuw bestuur gekozen en er werd een nieuwe dirigent aangesteld: dhr. J. Kieft uit Nijkerk. Door middel van oprichting van een jeugdkorps, wilde Excelsior de jeugd weer aan zich zien te binden. 15 nieuwe leden hadden zich hiervoor al aangemeld en ook oud-leden keerden terug. Als laatste werd nog een beroep gedaan aan (nieuwe) donateurs omdat Excelsior door de aanwas meer instrumenten nodig had. Het devies luidde: “Geeft U op als donateur van “Excelsior” bij een der bestuursleden. Steunt Uw enige en onmisbare muziekkorps in Putten.”


Ermelo’s Nieuwsblad van 23-06-1955
Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

1950: “Groot festival” in Ermelo

Fanfarecorps Excelsior Putten deed op zaterdag 12 augustus 1950 mee aan een, door Chr. Harmonieorkest Excelsior Ermelo georganiseerd, festival. Start locatie was “Het Weitje” in Ermelo. “Het Weitje” in Ermelo bestaat nog steeds en de muziektent, waarvan er in Putten ook ooit één moet hebben gestaan, staat er nog. Tegenwoordig worden op “Het Weitje” nog regelmatig evenementen georganiseerd.

Wie weet nog waar de Muziektent in Putten heeft gestaan of heeft hier foto’s van? Stuur deze dan naar:
media@fanfarecorpsexcelsior.nl

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

Begin jaren ’50: Excelsior werkt samen met Klein Maar Dapper

Fanfarecorps Excelsior heeft van nabij de oprichting, in 1947, van drumband KMD (Klein Maar Dapper, het latere Showband Putten) meegemaakt. Rijwielhersteller Hendrik Simon (geheel rechts op onderstaande groepsfoto) startte met acties om geld voor de drumband bij elkaar te sparen. KMD werkte in die beginperiode hecht samen met Excelsior. Maar ondertussen ging het met het corps zelf niet zo best. Weinig toeloop van jeugdleden was een oorzaak van een tekort aan muzikanten en het is op een gegeven moment de erevoorzitter (oud burgemeester) jonkheer mr. W.F. Quarles van Ufford (midden op de groepsfoto; onderste rij) geweest die de leden er van moest overtuigen dat opheffing uit den boze was. Voor het eerst zijn er vrouwen met instrumenten op een foto afgebeeld en zoals te zien op de foto vooral als drummer.

Enige namen van personen op de foto zijn bekend, zoals Cees Does, Dick Does, Hendrik Simon en oud-voorzitter Marinus Reijersen. Herkent u nog personen?

Fanfarecorps Excelsior met KMD op het podium in Stroud; omstreeks 1952
Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

Impressie Mammoetstertocht

Vanmiddag was het dan eindelijk zover! Na maanden van voorbereiding begonnen om 15:00 uur Muziekvereniging Juliana uit Uddel, Muziekvereniging Excelsior uit Harskamp, Muziek & Showkorps Blue Seals uit Zeewolde en het jubilerende Fanfarecorps Excelsior uit Putten aan de Mammoet-stertocht door de straten van Putten. Alle 4 de korpsen eindigden hun rondgang in het centrum van Putten bij de dorpspomp. Hier werden gezamenlijk nog wat nummers gespeeld en afgesloten met het Wilhelmus. Tenslotte marcheerden de 4 verenigingen als 1 korps terug naar Stroud op de mars “Jubilissimo”.

Excelsior Putten wil Juliana uit Uddel, Excelsior uit Harskamp en Blue Seals uit Zeewolde bedanken voor de medewerking aan dit geslaagde evenement!

Marcherend terug op “Jubilissimo”
Posted in NieuwsTagged

Zaterdag 18 mei 2019: Mammoet-stertocht

In het kader van het 100-jarig jubileum dit jaar, organiseert Excelsior op zaterdag 18 mei 2019 een Mammoet-stertocht in Putten. De vier deelnemende korpsen zijn:

  • Muziekvereniging Juliana uit Uddel
  • Muziekvereniging Excelsior uit Harskamp
  • Muziek & Showkorps Blue Seals uit Zeewolde
  • Fanfarecorps Excelsior uit Putten

Om 15:00 uur zullen de 4 korpsen vanaf MFC Stroud een route gaan lopen door verschillende wijken van Putten. Rond 16:00 uur komen de korpsen dan aan in het Centrum van Putten. (Pleintje bij van Ganswijk) Hier zullen nog enkele nummers gezamenlijk worden gespeeld. Ten slotte zullen de 4 korpsen als 1 marcherend korps teruglopen naar het MFC Stroud.

Posted in Aankondiging

Door de leden: Jeanique Termaat

Ik ben Jeanique Termaat, ben 24 jaar oud en woon in Putten samen met mijn vriend.

Sinds 2014 ben ik lid van Excelsior in Putten. Ik zit bij de drumband en speel daar de kleine trom, bongo, trio-trom en grote trom… Eigenlijk spelen we bij de drumband allemaal veel verschillende instrumenten en dat maakt het ontzettend leuk!

“Extra leuk om dit met je vader te kunnen doen natuurlijk.”

In 2014 ben ik met mijn vader wezen kijken bij een repetitieavond van Excelsior, ik had altijd al een ontzettende belangstelling / bewondering voor de fanfarecorpsen. Als ik ze hoorde spelen kreeg ik meteen kriebels in mijn buik. Mijn vader was al eerder lid geweest van Fanfarecorps Excelsior. Samen hebben we besloten om (weer) lid te worden! Mijn vader bij de fanfare en ik bij de drumband. Extra leuk om dit met je vader te kunnen doen natuurlijk.

Fanfarecorps Excelsior is een ontzettend leuke club! Iedereen is altijd ontzettend welkom en het is heerlijk om op dinsdagavond samen muziek te maken. De drumband is een kleine groep van 6 personen en dat maakt dat we samen heel hecht zijn en veel lol hebben op de dinsdagavond. Voor mij is de dinsdagavond echte ontspanning!

Ik hoop dat wij nog heel lang muziek mogen maken en onszelf ook vaak op straat kunnen laten zien, want dat is en blijft (vind ik) natuurlijk het leukste van het muziek maken bij een fanfarecorps!

Jeanique Termaat – Slagwerker
Posted in Door de leden

1949: Muziekuitvoering in Hierden

Uit krantenartikelen uit het Schilder’s nieuws-en advertentieblad van 18 maart 1949 blijkt dat Excelsior ook regelmatig uitvoeringen gaf buiten de gemeentegrens. Hieronder een aankondiging en advertentie van een Muziekuitvoering in het Dorpshuis te Hierden. Entree was 1 hele gulden. Naast een “Mooi gevarieerd Muziekprogramma” was er ook ruimte voor “Leuke Samenspraken”. Het Dorpshuis Hierden bestaat overigens nog steeds.

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior