100 jaar – Fanfarecorps Excelsior

1947: Concert te Veenhuizerveld

Fanfarecorps Excelsior gaf in juli 1947 onder grote belangstelling op zaterdagavond een concert op een heideterrein voor de buurtschappen Veenhuizerveld, Koudhoorn en Poolse Driesten. “In de pauze werden de muzikanten getracteerd.” De waardering van het publiek was groot en niet minder dan 58 nieuwe donateurs gaven zich op.

Barneveldse krant 26 juli 1947
Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

Koningsdag 2019

Zaterdag 27 april jl. was fanfarecorps Excelsior weer present bij de festiviteiten van Koningsdag in Putten. Na een natte start vanaf MFC Stroud naar het Marktplein, werd het tijdens de aubade gelukkig droog. Ook tijdens de optocht is het droog gebleven. We hebben het weer met veel plezier gedaan en mooie muziek gespeeld. Ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan dit jaar, werd voor het eerst sinds tientallen jaren het vaandel weer meegedragen binnen ons korps. 🙂

Optocht
Posted in Nieuws

Koninginnedag / Koningsdag

Zaterdag 27 april is het weer Koningsdag. Tot en met 2013 was dit decennia lang Koninginnedag en werd dit gevierd op 30 april. Van oudsher is fanfarecorps Excelsior van de partij; bij de reveille, de aubade en de feestelijke optocht. Dit jaar is er geen reveille i.v.m. de verbouwing van het Gemeentehuis van Putten. In de onderstaande opname uit 1993 (bron: YouTube) loopt Excelsior nog in het oude, donkerrode, uniform met de zwarte kolbak en hebben we nog majorettes. Tambour maître destijds was Roland van Damme, die hierin geassisteerd werd door Mees van de Brug jr. Ook de Showband Putten komt nog voorbij met een majorettekorps. Tambour maître van de Showband Putten was Freek Foppen.

Koninginnedag 1993

Hieronder de optocht van Koningsdag 2015 (bron: YouTube). Omdat Excelsior op dat moment nog maar weinig leden had en nieuwe leden wilde trekken, was (tijdelijk) besloten om als zittend orkest verder te gaan. Op 4:30 minuten in onderstaande opname kun je echter Excelsior al wel horen en komen we daarna voorbij op een versierde kar….Hierna is besloten om dit nooit meer te doen en alles op alles te zetten om toch weer lopend mee te doen in de optocht. In 2016 gebeurt dit dan nog met hulp van veel “gastmuzikanten”. Vanaf 2017 heeft Excelsior weer voldoende muzikanten om zelfstandig straatoptredens te doen. Ook dit jaar zijn we dus weer van de partij en zijn we trots om ons als 100-jarige Puttense vereniging te presenteren aan het publiek!

Koningsdag 2015

Posted in Aankondiging, Beeldmateriaal

Samenwerking Oranjevereniging en Excelsior Putten

Binnenkort is het weer Koningsdag en dat er al een jarenlange samenwerking is tussen de Oranjevereniging Putten en Excelsior blijkt uit onderstaand krantenartikel uit het Ermelo’s Nieuwsblad van 03-07-1953. Dat de Oranjevereniging Putten ook zware tijden heeft gekend blijkt uit een krantenartikel uit het Veluws Nieuwsblad van 07-12-1961. Het ledenaantal betrof toen slechts 217 op 12.000 inwoners. Voor het jaar 1962 wil de vereniging dan ook zoveel mogelijk verenigingen benaderen, waaronder Excelsior, voor de festiviteiten rondom het 25-jarig huwelijk van toenmalig Koningin Juliana en Prins Bernhard.

Hieronder nog twee krantenberichten over de feestprogramma’s van het huwelijk tussen Prinses Beatrix en Claus von Amsberg op 10 maart 1966 en Koninginnedag op 30 april 1966. Aan beide evenementen verleenden drumband K.M.D. en fanfarecorps Excelsior hun medewerking.

Ook dit jaar is Excelsior weer van de partij op Koningsdag tijdens de aubade en de traditionele optocht.

Aubade op Koninginnedag in de jaren ’80

De samenwerking ging echter niet altijd van een leien dakje…..gezien een artikel uit het Ermelo’s Nieuwsblad van 16-10-1953. Uiteindelijk is alles gelukkig weer goed gekomen. 🙂

Ermelo’s Nieuwsblad 16-10-1953
Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

Het vaandel

Het vaandel is het uithangbord van de fanfare en de gemeenschap kan hier best trots op zijn. Een vaandeldrager loopt letterlijk en figuurlijk “voor de muziek uit”. 

Tot de jaren ’80 geleden had fanfarecorps Excelsior Putten bij (straat)optredens een vaandeldrager binnen de gelederen. Toen de laatste vaandeldrager, Aalt Grevengoed, ermee ophield is deze functie nooit meer opgevuld. De oudere generatie kent Peter van Dijk misschien nog als vaandeldrager.

Excelsior is nog in het bezit van twee vaandels. Volgens de overlevering dateert de oudste uit de jaren 60 en de “nieuwste” uit de jaren 70. Maar ook oude foto’s uit de jaren ’40 laten zien dat er toen al een vaandel van de vereniging was. Helaas is deze niet bewaard gebleven.

Van oorsprong werden de gewonnen prijzen op een concours, vaak een lauwerkrans of een penning, aan het vaandel vastgemaakt. Tijdens (lopende) optredens kon men dan zien hoe succesvol een vereniging was. Bij optredens met meerdere muziekverenigingen stonden de vaandeldragers ook netjes opgesteld om hun vereniging te vertegenwoordigen. Iets wat nu nog steeds gebeurt bij (ceremoniële) militaire ceremonies door de verschillende legeronderdelen.

Het vaandel. Iets om als vereniging trots op te zijn! Binnenkort weer te zien in de Puttense straten??

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

Door de leden: Elly Dokter

Ik ben Elly Dokter en ben 7 jaar lid bij het fanfarecorps Excelsior Putten. Ik speel nu bariton en ik heb het eerste half jaar trompet gespeeld, maar ben uiteindelijk toch gegaan voor de bariton. Ik ben vroeger veel bij concerten van Excelsior Putten geweest en ook bij de taptoe veel wezen kijken.

“Het is echt een aanrader om eens op de dinsdagavond langs te komen om te kijken.”

Het is gezellig om met een groep mensen samen te spelen en het is leuke muziek wat je op de lessenaar krijgt. Het is echt een aanrader om eens op de dinsdagavond langs te komen om te kijken. 

Ik ondersteun ook bij het leerlingen orkest. Erg leuk en dat is ook op de dinsdagavond.

Elly Dokter – Baritonist
Posted in Door de leden

1947: Wederopbouw van Putten

Na de 2e Wereldoorlog wordt Putten o.a. geholpen door Heemstede met de wederopbouw. Een buurtvereniging in Heemstede zamelde geld in voor de bouw van een huis. Veel huizen in Putten waren namelijk na de razzia als represaille door de Duitsers verwoest. De eerste steenlegging van dit nieuwe huis vond plaats op 17 mei 1947 en veel inwoners van Heemstede waren die dag naar Putten gekomen om hierbij aanwezig te zijn. De stoet trok door het dorp richting de Garderenseweg en werd muzikaal begeleidt door Excelsior.

Hieronder een foto van die dag, genomen vanaf “De Pol” en kijkend in de Kerkstraat. Rechts is momenteel café “De Dikke Deur” gevestigd. In de daar onderstaande film is vanaf 0:37 seconden Excelsior een aantal seconden marcherend te zien.

17 mei 1947
Wederopbouw Putten

Huize Heemstede bestaat overigens nog steeds. Het betreft het huis aan de Garderenseweg 76.

Posted in Beeldmateriaal, Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

Excelsior (mogelijk 1946)

Hieronder een foto waarvan het jaartal niet helemaal zeker is. Het evenement is onbekend. Mogelijk is dit ook in 1946 als we deze met een eerder geplaatste foto van 1946 vergelijken. Excelsior is dan (nog steeds) een “mannenvereniging”. De eerste vrouwelijke muzikant moet zich nog melden bij de vereniging…..of was dit in die tijd niet gebruikelijk om als vrouw bij een muziekvereniging aan te sluiten?

Excelsior – mogelijk 1946
Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

1946: Excelsior krabbelt weer op na de oorlog

Hieronder een foto van het corps uit 1946. De oorlog is voorbij en Excelsior pakt de draad weer op. Het feit dat het korps zich weigerde aan te sluiten bij de Cultuurkamer van de NSB had de consequentie dat openbare uitvoeringen niet meer konden worden gegeven. Veel “huiswerk” voorkwam dat de vereniging ontbonden moest worden. Meer dan de helft van de leden werd tijdens de oktoberrazzia in 1944 naar Duitse concentratiekampen weggevoerd. Een aantal is ook niet meer teruggekeerd. De activiteiten die na de oorlog van start gingen, werden dan ook door een kleine kern gedragen. Toentertijd konden ze die klap binnen het korps maar moeilijk verwerken. Op de foto zijn dan ook (voor het eerst) kinderen met een muziekinstrument afgebeeld. De vrouwen op de foto zijn wellicht de partners van de muzikanten. Het kan ook zijn dat dit het “Dames Comité” is waar eerder over is geschreven op deze site. Ook is het vaandel weer afgebeeld op de foto. Duidelijk zichtbaar hierop is de naam “Excelsior”, “Putten” en “1919”. De aangehechte lauwerkransen op het vaandel zijn behaalde prijzen op diverse muziekconcoursen. Helaas is dit vaandel niet bewaard gebleven.

Excelsior in 1946
Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

Foto op het Kerkplein (mogelijk 1945)

Onderstaande foto is mogelijk gemaakt in 1945 op het Kerkplein. Onduidelijk is of de oorlog al voorbij is. Rechts is nog net de Oude Hervormde Kerk zichtbaar. Het gebouw links van het witte gebouw op de achtergrond zou dan nu de huidige cafetaria “Het Eethuis” zijn. Voor het eerst is er een vaandel afgebeeld op een foto. Mogelijk is deze net na de oorlog aangeschaft?

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior