100 jaar – Fanfarecorps Excelsior

“weer een trapje hoger op de muzikale ladder”

Dinsdag 29 januari 2019 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, afgekort ALV, plaats van fanfarecorps Excelsior. Deze vergadering is een jaarlijks terugkerend moment om de leden te informeren over de stand van zaken; samen het afgelopen jaar te evalueren; en over de plannen voor de toekomst te sparren.

De ALV is een statutair bepaalde gelegenheid, welke al vanaf het oprichten van de vereniging plaatsvindt. Vroeger werden de notulen met de hand geschreven, tegenwoordig hebben we de voordelen van de computer in de opmaak en verspreiding van de notulen. Een van de vele technologische verbeteringen die in de loop der tijd de bestuurlijke werkzaamheden hebben verlicht. Ook het archiveren van de muziek is hierdoor bijvoorbeeld stukken eenvoudiger en daarmee minder tijdrovend geworden.

Wanneer wij eendrachtig samenwerken, goed studeeren, dan kan het niet anders of Excelsior van Putten zal een goed figuur maken en dit jaar weer een trapje hooger komen op den muzikalen ladder.

Notulen Algemene Ledenvergadering 1932

Iets wat niet verandert is in de afgelopen decennia is de oproep aan alle leden om de repetitie trouw te bezoeken en de bladmuziek te bestuderen. Dit zien we aan de afbeelding met daarin een citaat uit de notulen van de ALV uit het jaar 1932. Zoals het citaat mooi toelicht; met goed studeren komt Excelsior dit jaar weer een trapje hoger op de muzikale ladder.

Posted in Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

1919

Excelsior is in 1919 opgericht, nu 100 jaar geleden.

In wat voor wereld leefden de oprichters van de vereniging en wat waren belangrijke gebeurtenissen?

Hieronder een korte opsomming van het nieuws uit die tijd.

 • De 1e Wereldoorlog wordt in 1919 pas officieel beëindigd door ondertekening van het Verdrag van Versailles.
 • Ernest Rutherford slaagt erin een atoom te splitsen.
 • De (Koninklijke) Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën wordt opgericht door luchtvaartpionier Albert Plesman. KLM bestaat dit jaar dus ook 100 jaar.
 • De gele trui wordt ingevoerd bij de Tour de France.
 • Het Nederlands Voetbalelftal speelt sinds 17 mei 1914 weer eens een officieel interland. In Amsterdam wordt gewonnen met 3-1 van Zweden.
 • In Madrid wordt de metro in bedrijf genomen.
 • Adolf Hitler sluit zich aan bij de Deutsche Arbeiter Partei (DAP) wat later de NSDAP, de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij zal worden.
 • Eerste radio-uitzending in Nederland voor een algemeen publiek verzorgd door radiopionier  Hans Henricus Schotanus à Steringa Idzerda met zijn zender PCGG.
 • De tractor wordt op een demonstratie getoond en in Groningen worden de eerste echt gebruikt.
 • Als eerste Europese autofabriek neemt Citroën de lopende band in gebruik.

Geboren in 1919:

 • Nat King Cole, Amerikaans jazzmuzikant (overleden 1965)
 • Simon van Collem, Nederlands (film)journalist en televisiepresentator (overleden 1989)
 • Mary Servaes, (Zangeres Zonder Naam), Nederlands zangeres (overleden 1998)
 • Joop den Uyl, Nederlands politicus en minister-president (overleden 1987)
 • Herman Kuiphof, Nederlands sportverslaggever (overleden 2008)
 • Manke Nelis, Nederlands muzikant (overleden 1993)
Posted in Nieuws

Hoe het ooit begon…

Vier Puttenaren staken kort na het eind van de Eerste Wereldoorlog de koppen bij elkaar:

H. Kamphuis, H. Bos, E. Polhoud en G. Gijsbertsen vonden dat Putten eens wat aan muziek moest gaan doen. Immers in het begin van de vorige eeuw had Putten een eigen muziekvereniging gehad onder de naam “Excelsior”. Maar omstreeks de Eerste Wereldoorlog verdween dat korps van het toneel en was Putten verstoken van een muzikale noot. Het feit dat de heren Gijsbertsen en Polhoud in hun militaire diensttijd tussen 1914-1918 het een en ander met muziek te maken hadden gehad heeft ongetwijfeld meegespeeld in hun streven een eigen fanfare op te richten. Met de hulp van de heren Kamphuis en Bos slaagden zij erin om 03 juni 1919 als oprichtingsdatum van het (nieuwe) “Excelsior” vast te stellen. Nu, bijna 100 jaar later, viert het korps in 2019 een trots jubileum.

Hieronder de oudste in ons bezit zijnde foto van Excelsior uit 1922 en het oudst aanwezige Jaarverslag van het jaar 1932.


Posted in Beeldmateriaal, Geschiedenis Fanfarecorps Exelsior

100 jaar Fanfarecorps Excelsior Putten

Beste lezer,

Welkom op de jubileumsite van het fanfarecorps Excelsior Putten.

Excelsior bestaat in 2019 honderd jaar, een jubileum om trots op te zijn!

Via deze site zullen wij u een beeld proberen te schetsen van het bijzondere verleden van de vereniging. Dit zullen wij doen d.m.v. foto’s, krantenartikelen, beeldmateriaal etc.

Wij hebben als vereniging al veel in ons bezit maar mocht u thuis nog beeld en/of geluidsmateriaal, hebben, deel deze dan met media@fanfarecorpsexcelsior.nl of neem contact met ons op via het contactformulier. (Meer informatie op onze site www.fanfarecorpsexcelsior.nl)

Uiteraard zullen we dit jaar met diverse muzikale optredens gaan vieren, de aftrap is inmiddels geweest op de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Putten op 3 januari jl.

De diverse activiteiten zullen in de lokale kranten en op social media bekend worden gesteld maar zet u zaterdag 9 maart vast in uw agenda? Op deze datum zullen wij ons als gehele vereniging presenteren op ons Voorjaarsconcert, die zal worden gehouden in het MFC Stroud. Aanvang is 19:30 uur en de toegang is gratis!

Dan nu de site:

Per 3 maanden zal 25 jaar van de vereniging in beeld en materiaal worden weergegeven.

1919-1943

1944-1968

1969-1993

1994-2019

Wij wensen u veel plezier met het bekijken van deze site.

Posted in Aankondiging